< sekcia Regióny

Za dodržania podmienok sa dovolí prečerpanie vody zo Štrbského plesa

Štrbské pleso, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Správa TANAP-u eviduje problém zvýšenej hladiny Štrbského plesa a dlhodobo odporúča riešiť problém priesaku spodných vôd do okolitých hotelov prioritne rekonštrukciou ich hydroizolácie.

Štrba 20. júla (TASR) - Vodohospodári dovolia prečerpanie vody zo Štrbského plesa, avšak za dodržania podmienok. Vlnu záujmu zainteresovaných vyvolala v uplynulých dňoch voda z plesa, ktorá zaliala úsek turistického chodníka pri juhozápadnom brehu.

"Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ako správca potoka Mlynica v prípade predloženia projektu, akým spôsobom chcú kompetentní realizovať prečerpanie vody zo Štrbského plesa do potoka a v prípade dodržania technicko-prevádzkových podmienok správcu vodného toku vzhľadom na zabezpečenie prečerpania vody bez negatívnych vplyvov na ekosystém, správca vydá súhlasné stanovisko na realizáciu projektu," uviedol pre TASR hovorca SVP Marián Bocák.

Ako povedal, samotný projekt a technické riešenie je v kompetencii samosprávy a ostatných zainteresovaných účastníkov.

"Navrhované riešenie bolo jednou z troch alternatív, s ktorými prišli Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) už na prvom stretnutí k tomuto problému. S reguláciou hladiny Štrbského plesa Štátne lesy TANAP-u ako správca pozemku, na ktorom sa nachádza aj jazero, nemajú problém. Avšak súhlasiť s takýmto postupom musí v prvom rade Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR," povedala koordinátorka vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u Martina Petránová.

Správa TANAP-u eviduje problém zvýšenej hladiny Štrbského plesa a dlhodobo odporúča riešiť problém priesaku spodných vôd do okolitých hotelov prioritne rekonštrukciou ich hydroizolácie.

"Vo vzťahu k zatápaniu chodníka okolo jazera Správa TANAP-u odporúča uzavrieť dotknutú časť chodníka jeho správcom na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie bezpečnosti pohybu návštevníkov okolo plesa. Druhou možnosťou je technické zvýšenie dotknutého úseku chodníka, ktoré je však potrebné posúdiť," uviedol pre TASR vodohospodár Správy TANAP-u Peter Štofko s tým, že pripúšťajú manipuláciu s vodnou hladinou Štrbského plesa, iba ak technicky nie je možné okolité hotely účinnejšie hydrotechnicky odizolovať, pričom musí dôjsť k uplatneniu zákona o ochrane prírody a krajiny, ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka.

"Štrbské pleso je totiž v najprísnejšom piatom stupni ochrany prírody, pričom prudké kolísanie hladiny plesa odberom vody počas vegetačného obdobia spôsobí stratu biotopov, kde sa vyvíjajú vývinové štádia chránených obojživelníkov. Náhly pokles hladiny vody môže spôsobiť ich mortalitu a ohrozenie celej populácie obojživelníkov v tejto lokalite," skonštatoval Štofko.