< sekcia Regióny

Vodohospodári za dva roky kompletne vyčistili vodnú nádrž Ružín

Vodná nádrž Ružín. Foto: TASR/Milan Kapusta

Projekt vyčistenia nádrže a jej okolia trval od septembra 2013 do novembra 2015.

Košice 25. februára (TASR) – Za dva roky sa vodohospodárom podarilo odstrániť z vodnej nádrže Ružín a jej okolia viac ako 3000 ton odpadu, ktorý bol následne vyseparovaný. Celkové náklady na čistenie dosiahli viac ako 520.000 eur, z toho 250.000 eur bol príspevok z Envirofondu. Projekt "Čistenie vodnej nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovodňovej funkcie odstránením odpadov a nelegálnych skládok z priľahlého územia" dnes v Košiciach hodnotili zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). TASR o tom informoval jeho hovorca Pavel Machava.

Projekt vyčistenia nádrže a jej okolia trval od septembra 2013 do novembra 2015. "Vodná nádrž Ružín má dlhodobo problém s odpadom. Najmä na jar, počas zvýšených prietokov, sa do nej dostávajú tony odpadu. Okrem tzv. prirodzeného odpadu prírodného pôvodu, ako napríklad konáre, listy, prípadne dreviny, je to komunálny odpad. Ten pochádza z nelegálnych skládok pri vodných tokoch," povedal Machava.

Problém sa podľa hovorcu v posledných rokoch stal takým vážnym, že sa ním zaoberala aj vláda SR. "V roku 2013 bolo prijaté uznesenie vlády o podpore čistenia vodnej nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovodňovej funkcie z prostriedkov Environmentálneho fondu," priblížil. V rámci projektu boli vyčistené brehy nádrže Ružín od naplavených odpadov, bolo vykonané odstraňovanie odpadov z hladiny vodnej nádrže, čistenie priľahlých brehov skládok odpadov na prítokoch a v povodí nádrže.
Vodná nádrž Ružín
Foto: TASR/Milan Kapusta

"Chcel by som oceniť spoluprácu vodohospodárov s naším rezortom pri odstraňovaní odpadu z Ružína. Je nám dobre známy fakt existencie nelegálnych skládok odpadu. Ministerstvo životného prostredia hľadá spôsoby ich eliminácie, napríklad aj finančnou podporou pre mestá a obce prostredníctvom programu Veľké upratovanie Slovenska," povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

Projekt prispel i k vytvoreniu nových pracovných miest. S dlhodobo nezamestnanými bolo podpísaných 84 dohôd. Na ich mzdy bolo použitých viac ako 48.000 eur. Vodohospodári tiež zakúpili motorové člny, stroje a zariadenia, aby mohli promptne reagovať a do určitej miery eliminovať nepriaznivé dôsledky v prípade výskytu znečistenia v budúcnosti.

"Finančná podpora čistenia Ružína zo strany Ministerstva životného prostredia nášmu podniku veľmi pomohla. Hlavnou úlohou vodnej nádrže Ružín je protipovodňová ochrana obyvateľov Slovenska. Odpad, ktorý sa do nej každý rok dostane, nám vážnym spôsobom komplikuje prácu. Podobné projekty na čistenie by sme privítali aj v budúcnosti," povedal na záver generálny riaditeľ SVP Marián Supek.

Správcom vodnej nádrže je SVP, odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy.