< sekcia Regióny

Vráble chcú spolu s archeológmi vybudovať v lokalite Fidvár skanzen

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Rozsiahly archeologický výskum lokality Fidvár vo Vrábľoch sa uskutočnil v rokoch 2007 až 2017.

Vráble 15. júla (TASR) – Mesto Vráble spoločne s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) plánujú zriadiť vo Vrábľoch Múzeum človeka staršej doby bronzovej. Postavenie skanzenu si vyžiada zmeny a doplnky územno-plánovacej dokumentácie mesta, ale aj pomerne zložité vysporiadanie vlastníckych vzťahov v lokalite, kde by mal skanzen vzniknúť, čo bude úlohou mesta. Prípravu ideového zámeru a následne projektovej dokumentácie celkovej stavby zabezpečí Archeologický ústav SAV v spolupráci s mestom. Spoločnou úlohou bude aj zabezpečenie finančných zdrojov. Na úvodnom pracovnom stretnutí zameranom na vybudovanie skanzenu sa na tom zhodli zástupcovia samosprávy a archeológovia.

Rozsiahly archeologický výskum lokality Fidvár vo Vrábľoch sa uskutočnil v rokoch 2007 až 2017. Financovaný bol nemeckou univerzitou v Heidelbergu a jej odborným garantom bol archeológ Jozef Bátora. Počas výskumu boli objavené významné artefakty, ktoré dosvedčujú stabilné osídlenie mestského typu už v období približne 2500 rokov pred naším letopočtom.

Okrem preskúmania osídlenia zo staršej doby bronzovej bolo v lokalite Fidvár objavené aj sídlisko z mladšej doby kamennej a tiež dva rímske pochodové tábory z 2. storočia nášho letopočtu. „V súvislosti s týmito tábormi je predpoklad, že tu určitý čas pobýval aj cisár Marcus Aurelius,“ skonštatoval Bátora, podľa ktorého ide o nález nielen slovenského, ale až stredoeurópskeho významu. Odborníci začali Vráble nazývať slovenské Mykény.

Po skončení vykopávok začalo mesto Vráble spolupracovať s profesorom Bátorom na vyhlásení tejto lokality za národnú kultúrnu pamiatku, čo sa koncom roka 2018 podarilo. Ďalším krokom má byť práve vybudovanie skanzenu. „Schválenie náleziska Fidvár ako národnej kultúrnej pamiatky má pre naše mesto význam aj z turistického hľadiska. Nálezisko, ktoré odkrylo históriu na našom území, láka svojimi nálezmi návštevníkov a je dôležité tento objav vhodne sprístupniť verejnosti,“ povedal primátor Tibor Tóth.

V múzeu by mal vzniknúť priestor na umiestnenie účelových zariadení na osvetu a propagáciu nielen lokality Fidvár, ale aj pre sústredenie dostupných artefaktov z ostatných archeologických nálezísk z celého územia Slovenska zo staršej doby bronzovej vhodných na ich propagáciu.