Quantcast
< sekcia Regióny

Vráble chcú zvýšiť mieru zhodnocovania komunálnych odpadov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 218.329 eur.

Vráble 19. januára (TASR) – Mesto Vráble plánuje zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov v meste so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Projekt Triedený zber komunálnych odpadov v meste Vráble chce financovať z nenávratných finančných prostriedkov získaných v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie spolufinancovania projektu budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 218.329 eur. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku tvorí 207.413 eur. Spolufinancovanie mesta vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku dosiahne 10.916 eur, informovala samospráva.

Mesto Vráble po vyhlásení výzvy začalo s intenzívnymi prípravami na projekte, predmetom ktorého je vybudovanie štyroch betónových boxov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad a drevo, a zodpovedajúcej infraštruktúry.