Quantcast
< sekcia Regióny

Vranov nad Topľou chce k odpadu z rodinných domov pristupovať striktne

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Základným dôvodom je neserióznosť vlastníkov a nájomcov rodinných domov, uviedla hovorkyňa mestského úradu.

Vranov nad Topľou 6. mája (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou bude od pondelka 9. mája pristupovať k odpadu vyprodukovanému domácnosťami v rodinných domoch striktne. Vyvážať smeti bude len z nálepkou označených zberných nádob. Dôvodom je ekonomické i ekologické hľadisko, uviedla pre TASR hovorkyňa mestského úradu (MsÚ) Eva Fedorňaková.

"Základným dôvodom je neserióznosť vlastníkov a nájomcov rodinných domov. Kontrolami bolo zistené, že namiesto jednej nádoby pridelenej mestom, boli v čase vývozu vyložené dve a viaceré nádoby, dokonca druhá a niekedy aj tretia nádoba bola väčšieho objemu," priblížila s tým, že manipulačné náklady a poplatok za uloženie odpadu na skládke z týchto "čiernych" nádob predstavujú pre mesto dlhodobo nezanedbateľnú sumu. Pripomenula, že v súlade s mestským všeobecne záväzným nariadením (VZN) o odpadoch má na zbernú nádobu väčšiu ako 120 litrov, prípadne ďalšiu nádobu, nárok len rodina so šesť a viac členmi domácnosti. V opačnom prípade ide podľa nej o porušenie tohto VZN.

"Čím menej odpadu skončí v zberných nádobách na zmesový odpad, pri predpokladanej vyššej miere separácie, tým je nižší poplatok za uloženie odpadu na skládke," doplnila Fedorňáková druhý z dôvodov, prečo mesto v uplynulých mesiacoch zrealizovalo pasportizáciu zberných nádob na komunálny odpad pri rodinných domoch.

Počas pasportizácie zamestnanci oddelenia životného prostredia MsÚ nálepkou neoznačili len tie nádoby, ktoré neboli sprístupnené, nachádzali sa pred domom neoznačenom súpisným číslom alebo mali väčší objem, ako mesto eviduje v evidencii poplatku za komunálne odpady. Obyvatelia, ktorí svoje nádoby nemohli nechať označiť z objektívnych dôvodov, alebo ktorí si po pasportizácii zaobstarali zbernú nádobu so správnym objemom, môžu o ich označenie požiadať individuálne. "Upozorňujeme, že manipulácia s nálepkami bude považovaná za priestupok, pri ktorom je možné udeliť pokutu až do výšky 1500 eur," doplnila Fedorňáková.