< sekcia Regióny

Vranov nad Topľou v roku 2019 investoval do ciest, škôl a športovísk

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto TASR

Okrem opráv školských telocviční a každoročnej dotácii vo výške približne 0,5 milióna eur pre miestne športové kluby investoval Vranov nad Topľou v roku do oblasti športu ďalších takmer 200.000 eur.

Vranov nad Topľou 20. januára (TASR) – Investície mesta Vranov nad Topľou smerovali v roku 2019 do rekonštrukcií cestnej infraštruktúry, objektov školských zariadení a športovísk. Médiám to v pondelok oznámil primátor mesta Ján Ragan.

Celkovú plochu 31.474 metrov štvorcových komunikácií obnovila vranovská samospráva za sumu 1,2 milióna eur. Ako Ragan uviedol, predmetom kompletnej rekonštrukcie bolo 15 úsekov ciest. "Taktiež sme pokračovali v investíciách do bežných opráv. Tam sme zrealizovali 13 úsekov ciest, parkovacie miesta, chodníky a investovali sme viac ako 200.000 eur," doplnil primátor informáciu o investičných akciách mesta súvisiacich s cestnou infraštruktúrou.

Ďalšou oblasťou, do ktorej vranovská samospráva pravidelne investuje, je podľa Raganových ďalších slov školstvo. "Na úseku školstva sa snažíme, aby boli v čo najlepšom stave naše materské školy. Tu sme investovali taktiež viac ako 200.000 eur, kde sme realizovali rôzne práce, od výmeny okien, opravy strechy, zatepľovanie, opravy sociálnych zariadení tak, aby detičky v našich materských školách mali čo najlepšie podmienky," priblížil. Ďalších viac ako 450.000 eur investovalo mesto do obnov budov základných škôl (ZŠ). "Tam sme zrealizovali veľké opravy telocviční na ZŠ Bernolákova a ZŠ Juh, ale realizovali sme napríklad aj prístavbu k telocvični na ZŠ Kukučínova, kde sa bude táto prístavba využívať jednak pre účely telesnej výchovy, ale aj pre folklórny súbor, ktorý pôsobí v tejto mestskej časti," vysvetlil primátor.

Okrem opráv školských telocviční a každoročnej dotácii vo výške približne 0,5 milióna eur pre miestne športové kluby investoval Vranov nad Topľou v roku 2019 do oblasti športu ďalších takmer 200.000 eur, ktoré putovali na rekonštrukciu futbalového ihriska v Rodinnej oblasti a na zriadenie detského ihriska na Sídlisku Juh.

Rozvoj športu v meste v budúcnosti umožní aj viacúčelová športová hala, na ktorej výstavbu získala samospráva v závere roka vládnu dotáciu vo výške 1,75 milióna eur. "Uvažujeme, že združíme ešte ďalšie finančné prostriedky jednak z našich úverových zdrojov, jednak budeme sa uchádzať o ďalšie prostriedky, pretože vieme si predstaviť, že by sme postupne vyskladali väčší finančný balík, aby to bola taká športová hala, kde bude viac možností využitia jednak na šport a jednak na rekreáciu pre našich občanov," povedal v tejto súvislosti Ragan s tým, že pokiaľ sa ďalšie externé zdroje samospráve získať nepodarí, k výstavbe haly bude pristupovať po etapách tak, aby základná hala stála do dvoch rokov, čo je podmienkou pridelenia vládnej dotácie. Do oblasti športu smeruje ešte jedna vládna dotácia, konkrétne vo výške 1 milión eur, za ktorú má vranovská samospráva prekryť futbalové ihrisko s umelým povrchom na ZŠ Lúčna.

V letných mesiacoch roku 2020 očakáva mesto ukončenie projektu rekonštrukcie mestskej tržnice, ktorú tiež spolufinancuje vďaka vládnej dotácii a vďaka akčnému plánu tiež plánuje v aktuálnom roku zrealizovať vybudovanie prvej mestskej priemyselnej haly v mestskom priemyselnom parku Ferovo.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

dur mia