< sekcia Regióny

Výsledky auditu odpadu vo Vranove nad Topľou ukázali veľké rezervy

Koše na triedenie odpadu (ilustračné foto) Foto: TASR

V komunálnom odpade, ktorý ide do čiernych nádob, je mnoho vecí, ktoré sa ešte dajú vyseparovať, povedal primátor mesta.

Vranov nad Topľou 9. septembra (TASR) – Veľké rezervy v separácii a tiež zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov preukázal audit odpadkov, ktorý v utorok (8. 9.) realizovalo mesto Vranov nad Topľou v mestskej časti s individuálnou bytovou výstavbou. Primátor mesta Ján Ragan preto v tejto súvislosti apeluje na občanov, aby vnímali nielen ekologický, ale i ekonomický rozmer problému.

"V komunálnom odpade, ktorý ide do čiernych nádob, je mnoho vecí, ktoré sa ešte dajú vyseparovať," povedal po tom, ako s pomocou spoločnosti venujúcej sa komplexnému riešeniu pre odpadové hospodárstvo prezreli komunálny odpad približne 60 domácností. Preukázalo sa, že v nádobách na tuhý komunálny odpad, ktorý je určený na skládkovanie, sa nachádzalo až 40 percent biologicky rozložiteľného odpadu. Zastúpený bol jednak odpadom pochádzajúcim zo záhrad a tiež kuchynským odpadom. Ragan pritom poukázal na skutočnosť, že vranovská samospráva pred niekoľkými rokmi rozdala obyvateľom žijúcim v rodinných domoch kompostéry. "Bolo by dobré, keby veci, ktoré sa dajú kompostovať, skončili v tých kompostéroch. Ľudia si dokážu vyrobiť kvalitnú rašelinu, ktorú môžu použiť," podotkol. Pripomenul tiež ekonomický rozmer problému. "Čím viac vecí skončí v čiernych nádobách, tým viac peňazí nás to všetkých stojí," uviedol.

Analýza odpadu, ktorú pre mesto realizuje spoločnosť JRK Slovensko, má slúžiť ako podklad pre vypracovanie koncepcie nakladania s odpadmi na nasledujúce štyri roky. "Aby sme vedeli, na čo sa zamerať, ktoré oblasti treba zlepšiť, aké opatrenia prijať," ozrejmil Ragan s tým, že sledovanie odpadu tiež môže samospráve poskytnúť informácie o efektívnosti aktuálneho harmonogramu zberu odpadu či o potrebe osvety. "Ak bude potrebné, môžeme zvážiť dodávku ešte nejakých kompostérov alebo centrálnych kompostérov," uzavrel.