< sekcia Regióny

VŠMU v Bratislave otvára kurz pre záujemcov o filmové umenie

VŠMU, foto z archívu. Foto: TASR - Dano Veselský

Cieľom kurzu je osvojenie si teoretických základov filmu, ale aj remeselných zručností a návykov pri vytváraní vlastných diel.

Bratislava 21. septembra (TASR) - Záujemcom o filmové umenie, ale aj potenciálnym budúcim študentom filmu ponúka Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave vzdelávací program. "Pod názvom Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka sa ukrýva dvojsemestrálny kurz, prebiehajúci v každom mesiaci akademického roka po dva dni," informoval PR manažér FTF VŠMU Peter Gašparík. Dodal, že účastníci získajú základné vedomosti z filmovej teórie i praxe, aby v závere kurzu počas intenzívneho týždňového stretnutia nakrútili vlastný krátkometrážny film.

Predpokladom pre prijatie na kurz je ukončené alebo prebiehajúce stredoškolské vzdelanie, sebamotivácia a uhradenie prihlasovacieho poplatku. "V rámci neho spoznajú účastníci zákulisie filmovej tvorby, ktorým ich budú sprevádzať skúsení pedagógovia VŠMU, ale aj externí spolupracovníci z prostredia slovenského filmu," priblížil Gašparík. Podčiarkol, že cieľom kurzu je osvojenie si teoretických základov filmu, ale aj remeselných zručností a návykov pri vytváraní vlastných diel.

Účastníci kurzu budú mať možnosť spoznať princípy filmovej scenáristiky, snímania obrazu, tvorby zvuku, naučia sa zvládnuť základy filmového strihu, animovanej tvorby, vizuálnych efektov a ďalších postprodukčných prác, podobne ak aj dokumentárnej i hranej réžie. "Chýbať nebude prednáška o filmovej vede či autorskom práve. Skúsenosti získané absolvovaním kurzu budú môcť absolventi využiť vo vlastnej praxi, pri tvorbe vlastných filmov, pri nakrúcaní videoklipov či reklám, alebo ako základ pre ďalšie štúdium audiovizuálnej tvorby," poznamenal Gašparík.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 27. septembra, výučba sa začne začiatkom októbra a bude pokračovať vo frekvencii dvoch dní raz mesačne. Organizátor upozorňuje, že sa bude riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Bližšie informácie o kurze sú dostupné na www.ftf.vsmu.sk., prihlášky je možné zasielať na vizualneefekty@vsmu.sk.