Quantcast
< sekcia Regióny

Za pol roka vytriedili v Spiš. Belej takmer 20 ton kuchynského odpadu

Na snímke kuchynský odpad z domácností po separovaní. Foto: TASR Erika Ďurčová

Mesto v tejto súvislosti žiada občanov, aby do nádob určených na triedený zber vkladali výlučne odpad, ktorý tam patrí.

Spišská Belá 6. decembra (TASR) - Za pol roka vytriedili obyvatelia podtatranského mestečka Spišská Belá takmer 20 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Paula Grivalská z tamojšieho mestského úradu informovala, že zozbieraný kuchynský odpad následne putoval do bioplynovej stanice, kde sa z neho stáva využiteľná energia. "Za obdobie šiestich mesiacov obyvatelia Spišskej Belej vytriedili z domácností spolu 19,5 tony biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a 92 kilogramov použitých jedlých olejov a tukov," konkretizovala.

Dodala, že kým na niektorých miestach občania predmetný odpad zbierali veľmi dôsledne, iné miesta boli opakovane znečisťované. V nádobe určenej na zber kuchynského odpadu sa tak objavoval vo veľkej miere materiál, ktorý do nej nepatril, a celý obsah nádoby preto putoval na skládku. Aj z tohto dôvodu sa samospráva v niektorých lokalitách rozhodla pristúpiť k zmenám. "Na sídliskách Družstevná a Mierová boli z dôvodu veľkého množstva zbieraného kuchynského odpadu doplnené nádoby. Jednu sme doplnili aj ku stojisku na Krátkej ulici a na Ulici nad kaštieľom v Strážkach. Zo stojiska na zbernom dvore – Ulica Továrenská, na Letnej ulici a pri potravinách sme však nádoby na zber kuchynského odpadu odstránili," upozornila Grivalská. Mesto tiež z dôvodu dlhodobej neopodstatnenosti vyradilo nádoby na zber použitého jedlého oleja a tukov zo sídliska Mierová.

Mesto v tejto súvislosti žiada občanov, aby do nádob určených na triedený zber vkladali výlučne odpad, ktorý tam patrí. Samospráva tiež v tomto období vyzýva obyvateľov na bezodpadové vianočné sviatky. Na svojej webovej stránke zverejnila praktické tipy, ako zamedziť prebytočnému odpadu. Vianočné stromčeky zbavené všetkých ozdôb môžu napríklad nechať na stojiskách vedľa kontajnerov, zberová spoločnosť ich následne zozbiera a nájde im druhotné využitie.