< sekcia Regióny

Základná škola v Bieli v okrese Trebišov prechádza rekonštrukciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová

V prvej časti modernizácie, ktorá trvala do polovice mája, vymenili staré okná za plastové, vybúrali niektoré priečky, vymenili podlahu či elektroinštaláciu.

Trebišov 25. mája (TASR) - Stavebné úpravy Základnej školy (ZŠ) s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola v obci Biel ukončili, v nasledujúcich týždňov pribudne v odborných učebniach nové materiálno-technologické vybavenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že celková rekonštrukcia je vyčíslená na 133.000 eur.

Druhú najväčšiu ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Trebišov modernizuje obec prostredníctvom príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľom je KSK. Približne 127.000 eur tvorí nenávratný finančný príspevok a sumou takmer 6680 eur sa na spolufinancovaní podieľa obec. Podľa predsedu KSK odborné učebne školy vzhľadom na vek vybavenia nevyhovovali požiadavkám moderného vyučovania. „Do veľkej miery to limitovalo vyučovanie prírodovedných predmetov na škole, ktoré absolvovali žiaci s minimálnym počtom praktických hodín. Preto očakávame, že modernizácia učební skvalitní žiakom v Bieli proces vyučovania, otvorí im ďalšie možnosti vzdelávania a rozšíri možnosti na pracovnom trhu,“ uviedol.

V prvej časti modernizácie, ktorá trvala do polovice mája, vymenili staré okná za plastové, vybúrali niektoré priečky, vymenili podlahu či elektroinštaláciu. V druhej fáze škola nakúpi materiálno-technické vybavenie do jazykovej učebne, učebne fyziky, ďalej biológie a chémie a dvoch polytechnických učební, teda na ručné a strojové obrábanie dreva a kovov. „Rekonštrukcia neovplyvnila vyučovací proces na škole, pretože so stavebnými prácami sme začali tesne po tom, čo sa pre pandémiu zatvorili školy. Rovnako do začiatku nového školského roka 2020/2021 by sme chceli ukončiť aj materiálno-technické vybavenie učební a laboratórií,“ povedal starosta obce Ladislav Jurčák.

Cieľom modernizačného projektu Škola – dokonalá s teóriou a praxou je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠ v súlade s potrebami trhu práce a ich budúcej profesijnej orientácie. Podľa Terezkovej v súčasnosti na základe výsledkov Monitoru 9 disponujú žiaci z Bielu nízkou jazykovou gramotnosťou, v matematickej gramotnosti sa prejavil pokles a v prírodovednej a technickej gramotnosti sa výkon žiakov nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Od modernejšieho praktického vyučovania si obec sľubuje lepšie výsledky v národnom meraní a lepšie technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.

Uvedenú ZŠ navštevuje 192 žiakov, prevažne zo znevýhodneného prostredia.