< sekcia Regióny

Zamestnanci súdu v B. Bystrici protestujú, že majú byť pod Žilinou

Na snímke protest zamestnancov Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý má byť predmetom rokovania vlády SR tento týždeň, vzhľadom na nemožnosť pripomienkovania sudcami a zamestnancami Krajského súdu v Banskej Bystrici v riadnom pripomienkovom konaní, pred budovou Krajského súdu v Banskej Bystrici 26. októbra 2021. Foto: TASR

Zamestnanci nechcú prísť o svoje postavenie riadnych zamestnancov pod hlavičkou KS v Banskej Bystrici, zdôraznil zástupca odborov Róbert Puškár.

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) – Zamestnanci Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici v utorok zhruba dve hodiny protestovali proti aktuálnemu návrhu súdnej mapy, na základe ktorej sa má ich súd stať regionálnym pracoviskom súdu v Žiline. Na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú sa sudcovia banskobystrického KS, Sudcovská rada KS a Základná organizácia odborového zväzu justície (ZO OZJ) obrátili otvoreným listom s tým, že nesúhlasia, nebolo im umožnené, aby voči takému návrhu podali pripomienky.

Podľa nich pre zachovanie KS v Banskej Bystrici svedčia nielen historické súvislosti, keďže tradícia odvolacieho súdu v meste siaha až do druhej polovice 19. storočia, ale aj zrekonštruované a zmodernizované priestory súdu od roku 2011, kde v súčasnosti pracuje vyše 160 zamestnancov, z toho zhruba 50 sudcov. Všetci sa cítia byť existenčne ohrození. Podľa ZO OZJ má KS v Žiline asi o 50 zamestnancov menej.

„ZO OZJ ako zástupca zamestnancov KS v Banskej Bystrici poukazuje aj na morálno-etický kredit zamestnancov. Nemajú a ani v minulosti nemali závažné morálno-etické zlyhania, a teda nechcú byť tými, čo budú takpovediac 'potrestaní' navrhovanou reformou súdnej mapy. Zamestnanci nechcú prísť o svoje postavenie riadnych zamestnancov pod hlavičkou KS v Banskej Bystrici,“ zdôraznil zástupca odborov Róbert Puškár s tým, že z aktuálnej súdnej mapy zostali prekvapení, nedošlo k potrebnému zdôvodneniu a ani žiadnej analýze, o ktorej by vedeli.

Podľa neho má Banská Bystrica výhodnú geografickú polohu priamo v strede Slovenska, prístup k spravodlivosti v rámci odvolacieho konania je tak pre obyvateľov nielen zo stredného Slovenska najdostupnejší práve na tomto súde. Nehovoriac o tom, že od roku 2017 je na miestnom okresnom súde pracovisko pre upomínacie a exekučné konania, ktoré má pôsobnosť v rámci celého Slovenska. A je to práve KS, ktorý slúži ako odvolací súd voči rozhodnutiam vydaným i v rámci spomínaného konania.