< sekcia Regióny

Žarnovica: SOŠ sa snaží reagovať na aktuálne potreby firiem v regióne

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Firiem, s ktorými škola spolupracuje, je niekoľko desiatok.

Žarnovica 22. augusta (TASR) - Kým v minulosti bola Stredná odborná škola (SOŠ) v Žarnovici známa najmä svojím zameraním na drevárske odbory, ktoré nadväzovali na dnes už neexistujúci podnik Preglejka, v súčasnosti sa škola snaží reagovať na aktuálne potreby firiem pôsobiacich regióne.

"Z bývalého drevárskeho učilišťa sme sa preorientovali na iný odbor a keďže v tejto oblasti, v regióne Žarnovice, je to najmä opracovanie ľahkých kovov, a to najmä hliníka, tak sa škola prispôsobila tomuto trendu," uviedol riaditeľ školy Stanislav Hlavna s tým, že škola má s miestnymi firmami nadviazanú veľmi dobrú spoluprácu.

Vyučovanie je v škole rozdelené do troch hlavných odborov. Sú to elektro odbory, drevo odbory a pracovník marketingu. "V tomto školskom roku otvárame klasiku, teda to, čo tu máme zabehnuté, najmä odbory na opracovanie ľahkých kovov, sieťovanie a prácu s CNC. To znamená, mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií a v budúcom školskom roku chceme otvoriť nový študijný odbor, ktorý by mal byť v budúcnosti aj nosný, a to mechanik číslicovo riadených strojov," priblížil riaditeľ.

V školskom roku 2015/2016 otvoria v škole dve prvé triedy, v ktorých by malo študovať 45 žiakov. "Jedna trieda je mechanik počítačových sietí, druhá je pracovník marketingu a grafik digitálnych médií," dodal riaditeľ. Celkovo by malo v škole v nasledujúcom školskom roku študovať 181 žiakov. Kým v minulosti boli v škole nosnými práve drevárske odbory, v súčasnosti nie je o ne medzi žiakmi záujem. "Máme veľký pokles záujmu o remeselné odbory," podotkol Hlavna.

V minulosti školu navštevovali žiaci z celého Slovenska, ktorí využívali internát s kapacitou približne 150 lôžok. Dnes je v ňom podľa riaditeľa ubytovaných približne 25 žiakov a škola sa stala viac lokálnou. "Naši žiaci sú väčšinou z regiónu bývalého okresu Žiar nad Hronom," ozrejmil riaditeľ.

Okrem teoretickej výučby v moderných učebniach škola kladie dôraz aj na odborný výcvik žiakov vo firmách. Ten robí škola na základe rámcových zmlúv s podnikmi. "Tieto zmluvy už máme s niektorými troj- až štvorročné. To znamená, že pracovné miesta alebo miesto výkonu odborného výcviku už máme zaistené. Žiaci tam chodia bez problémov, vieme, čo budú robiť, v akom rozsahu a kto ich bude mať na starosti. Robia na základe zmlúv, ktoré uzatvárame maximálne vo štvrtom ročníku alebo vo výnimočných prípadoch v treťom ročníku," podotkol Hlavna. Firiem, s ktorými škola spolupracuje, je niekoľko desiatok. Okrem veľkých podnikov, ako sú žarnovický Tubex, Neuman, Illichmann či novobanský Knauf Insulation a Cortizo, sú to aj menšie firmy v regióne.

Aj napriek dobrému technickému a materiálnemu vybaveniu školy, dobrým výsledkom a spolupráci s firmami je podľa Hlavnu stále medzi žiakmi základných škôl malý záujem o štúdium v odborných školách. Problém nevidí len v menšom počte žiakov v porovnaní s minulosťou, ale aj v chýbajúcom technickom vzdelaní žiakov základných škôl a chýbajúcom spojení škôl a podnikov ako potenciálnych zamestnávateľov. Práve tie by sa podľa jeho názoru mali aktívne zúčastňovať na náboroch žiakov v základných školách.

"Podniky stratili kontakt so základnými školami, nerobia nábory, nechodia do základných škôl. Dokonca sa objavilo aj to, že základné školy nemajú dovolené ísť na exkurziu do podnikov. Tým sa stratil absolútny vzťah podnikov so školami, čo sa musí veľmi rýchlo obnoviť," dodal Hlavna.