< sekcia Regióny

Stredisko environmentálnej výchovy bude Strediskom pre zmenu klímy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie vzniklo transformáciou záchrannej stanice dropa fúzatého v roku 1992.

Zemianska Olča 15. júna (TASR) – Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Dropie v Zemianskej Olči v okrese Komárno sa postupne zmení na Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu.

“Cieľom projektu, na ktorom participujú aj zahraniční partneri, je podpora systematického prístupu k environmentálnej výchove a vzdelávaniu, integrácia praktických ukážok opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy,” informovala Katarína Vajliková, vedúca SEV SAŽP Dropie.

Celkové náklady na prebudovanie strediska odhadla Vajliková na 4,2 milióna eur, z toho 1,2 milióna eur predstavuje grant z tzv. Nórskych fondov.

“Do realizácie jednotlivých aktivít budú zapojení aj zahraniční partneri z Nórskeho kráľovstva zo strany prispievateľských štátov, a to nórske Bjerknesovo centrum pre výskum klímy a mesto Trondheim,“ uviedol Denis Knotka zo sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR.

Cieľom projektu je vytvoriť komplexné vzdelávacie centrum, ktoré zabezpečí získanie príslušných vedomostí a zručností potrebných na podporu a implementáciu opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy a adaptáciu na ňu a dosah na miestnu komunitu.

„Jednou z najdôležitejších úloh bude vyplnenie medzery v poskytovaní relevantných, zrozumiteľných informácií, vedomostí a zručností potrebných na rokovania, plánovanie a implementáciu potrebných zmierňovacích a adaptačných opatrení pre príslušné zainteresované strany na komunálnej úrovni,“ skonštatovala Vajliková.

SEV počíta v projekte so spoluprácou so školami, škôlkami, univerzitami či samosprávami. “Naše stredisko navštívi ročne 5400 návštevníkov, z toho 60 percent tvoria žiaci z materských a základných škôl a študenti stredných škôl. Predpokladáme, že nový projekt zaujme aj ďalších ľudí, najmä zástupcov samospráv,” povedala Vajliková.

SEV SAŽP Dropie vzniklo transformáciou záchrannej stanice dropa fúzatého v roku 1992. Bolo súčasťou siete stredísk environmentálnej výchovy SAŽP a dnes je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Od pôvodného zamerania programovej ponuky na ochranu dropa fúzatého a jeho biotopov sa aj vďaka rôznym projektom programová ponuka rozšírila o problematiku ochrany poľnohospodárskej krajiny v kontexte zmeny klímy.