< sekcia Regióny

Žiakov základnej školy v Prešove adaptujú v rámci triednických hodín

Na snímke žiaci prvého stupňa počas vyučovania po otvorení Základnej školy Sídlisko II vo Vranove nad Topľou, ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Aj keď mali počas druhej vlny pandémie on-line vyučovanie na vysokej úrovni, pre deviatakov bolo podľa ich slov najťažšie pochopenie učiva z matematiky.

Prešov 21. apríla (TASR) – V Základnej škole (ZŠ) na Važeckej ulici v Prešove adaptujú žiakov po tom, ako školu nenavštevovali fyzicky v rámci triednických hodín. Okrem klasickej výučby žiakov doučujú i v rámci projektov. Ide o školu, ktorá má najmenej žiakov spomedzi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

"Prvý stupeň sa vyučuje prezenčne. Takisto aj skupinka piatich žiakov a jeden pedagóg. Sú to žiaci druhého stupňa, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu a rovnako sú v škole i žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Dnes nastúpilo spolu 205 žiakov, z toho 44 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, čo je plný stav, takže sme veľmi radi. Prvý stupeň je naplnený približne na 95 percent," uviedla pre TASR riaditeľka školy Jana Pruchnerovičová.

Žiakov sa snažia adaptovať, a preto prvá vyučovacia hodina je triednickou. "Žiaci viac-menej diskutujú, rozprávajú sa, vymieňajú si svoje názory, zážitky, pretože boli dlho doma, a tak nasledujú vyučovacie hodiny nosných predmetov. U starších žiakov je to matematika, slovenčina, chémia a biológia," vysvetlila Pruchnerovičová.

Ako uviedla, aj keď mali počas druhej vlny pandémie on-line vyučovanie na vysokej úrovni, pre deviatakov bolo podľa ich slov najťažšie pochopenie učiva z matematiky. "Pretože tam chýba priamy kontakt, tabuľa, čo sa týka geometrie, takže určite je to iné, keď sa vzdelávajú v škole," skonštatovala riaditeľka s tým, že učitelia pre žiakov pripravujú zážitkové hodiny, aby radi chodili do školy a mali z nej radosť.

"Fungujú u nás v škole projekty na vylepšenie vzdelávania. Je to napríklad projekt Učíme na diaľku, ktorého vyhlasovateľom je ministerstvo školstva a takisto aj projekt Spolu múdrejší, ktorý sa týka doučovania žiakov. Do projektu môžu vstúpiť žiaci našej školy, ale okrem učiteľov si môžeme zabezpečiť aj poslucháčov z vysokej školy alebo aj vyučujúcich z iných škôl," doplnila Pruchnerovičová.

Škola ako prvá v Prešove spustila pilotné testovanie svojich žiakov kloktacími testami na ochorenie COVID-19, ktoré realizujú každý piatok. V súčasnosti má škola celkovo 343 žiakov a 37 pedagogických pracovníkov.