< sekcia Regióny

Mesto Žilina zrevitalizuje vnútroblok na sídlisku Hájik

Na archívnej snímke čistenie a úprava zanedbaných pozemkov na sídlisku Hájik. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Revitalizácia vnútrobloku by mala vytvoriť lepšie podmienky na aktívne trávenie voľného času pre obyvateľov sídliska Hájik.

Žilina 13. februára (TASR) – Revitalizácia vnútrobloku na ulici Georgesa Lannuriena na sídlisku Hájik v Žiline si vyžiada investíciu vyše 191.000 eur. Mesto získalo podľa hovorcu Vladimíra Miškovčíka na projekt nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 182.000 eur.

Doplnil, že výzva, v ktorej mesto Žilina uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, bola zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách. "Najmä budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a tiež zavádzaním systémových prvkov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku," uviedol Miškovčík.

"Stavebné práce vo vnútrobloku sa zamerajú na opravu už existujúcich spevnených plôch a vybudovanie nových chodníkov a športovísk. V rámci drobnej architektúry chceme dobudovať prvky, ktoré by spríjemňovali pohyb a pobyt obyvateľom mesta. Dôležitou súčasťou bude aj výsadba zelene," informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Revitalizácia vnútrobloku by mala vytvoriť lepšie podmienky na aktívne trávenie voľného času pre obyvateľov sídliska Hájik. "Mesto odstráni nezdravé a poškodené dreviny, zrekonštruuje chodníky, osadí mobiliár a vybuduje športové zóny pre všetky vekové kategórie. Pôvodné preliezačky a hojdačky pre deti budú zachované a doplnené o nové, pribudne mini amfiteáter so vstavanou šmýkačkou a lezeckou stenou. Novinkou bude aj športovisko pre workout, ktoré vznikne na mieste nevyužívaného pieskoviska," dodal hovorca mesta Žilina.