Quantcast
< sekcia Regióny

Žilina požiadala súd o zrušenie účasti v parkovacej spoločnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

Mesto podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie záujmov mesta ako spoločníka v ŽPS.

Žilina 17. mája (TASR) – Mesto Žilina podalo na súd žalobu o zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť (ŽPS). Primátor mesta Peter Fiabáne o tom informoval v utorok na stretnutí s novinármi. Žilinská samospráva je jedným z dvoch spoločníkov v súkromnej spoločnosti ŽPS, pričom vlastní väčšinový 59-percentný obchodný podiel. Druhým spoločníkom je spoločnosť SIRS – Development so 41-percentným podielom.

Hovorca mesta Vladimír Miškovčík doplnil, že na základe spoločenskej zmluvy, ktorú uzatvorili spoločníci 8. júla 2008, má SIRS – Development pri rozhodovaní vždy 51 hlasov zo 100 hlasov patriacich všetkým spoločníkom. "Mestu patrí 59-percentný obchodný podiel na základnom imaní, no spoločenská zmluva vyhradzuje mestu do pôsobnosti valného zhromaždenia vždy 49 hlasov zo 100 hlasov patriacich všetkým spoločníkom. Mesto podľa znenia žaloby nemá za súčasného právneho stavu žiadnu možnosť realizovať svoje práva ani ovplyvňovať rozhodovanie vedenia spoločnosti ŽPS," uviedol Miškovčík.

"Žilina trpí na chyby z minulosti, pre ktoré sa nemôže rozvíjať tak, ako by mala. Medzi najväčšie takéto ťarchy patria záväzky s firmami Georgea Trabelssieho. Pokúsili sme sa problémy vyriešiť raz a navždy dohodou o majetkovom vysporiadaní. Pre toto riešenie sa ale nenašlo v poslaneckom zbore dosť odvahy. Preto sme začali prípravy na postupné riešenie sporov právnou cestou," povedal žilinský primátor s tým, že výsledkom je podanie trestného oznámenia.

Mesto podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodzovanie záujmov mesta ako spoločníka v ŽPS. "Prokurista ŽPS bez súhlasu a vedomia mesta uzatvoril 2. novembra 2015 ako veriteľ s dlžníkom, spoločnosťou Šport park, ktorá je personálne a majetkovo prepojená so spoločnosťou SIRS – Development, zmluvu o úvere. ŽPS ňou poskytla Šport parku úver vo výške 5,7 milióna eur. Po tom, ako sa mesto dozvedelo o existencii zmluvy o úvere, požiadalo ŽPS o jej predloženie. Mesto bolo nútené domáhať sa svojho práva súdnou cestou. K úverovej zmluve boli následne v rokoch 2017, 2018 a 2019 prijaté tri dodatky. Upravili splatnosť úveru tak, že dlžník, spoločnosť Šport park, nesplácala ani úver a ani úroky z jeho poskytnutia. ŽPS napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu úverovú zmluvu ani jej dodatky až do 17. decembra 2021 neposkytla. Z uvedených dodatkov je zrejmé, že boli v mene ŽPS podpísané bez riadneho zabezpečenia splácania a splatenia poskytnutého úveru a úrokov, ako aj bez akéhokoľvek zabezpečenia poskytnutého úveru," vysvetlil hovorca mesta.

"Vyjadrenie k veci vám budeme vedieť dať až po doručení a preštudovaní dokumentácie od nášho partnera," uviedla v reakcii hovorkyňa SIRS Ivana Strelcová.