< sekcia Regióny

Žilina chystá urbanistické štúdie verejného priestoru na sídliskách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Caban

Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka majú obyvatelia dotknutých častí mesta viacero možností, ako sa aktívne zapojiť do formovania nového vzhľadu svojho okolia.

Žilina 25. októbra (TASR) – Mesto Žilina pripravuje urbanistické štúdie renovácie verejného priestoru na sídliskách Hliny III, Hliny IV, Hliny VII a Hliny VIII. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka majú obyvatelia dotknutých častí mesta viacero možností, ako sa aktívne zapojiť do formovania nového vzhľadu svojho okolia.

Samospráva kladie podľa Miškovčíka dôraz najmä na osobný kontakt. "Vedenie mesta preto systematicky organizuje niekoľko stretnutí s občanmi a spracovateľmi štúdie. Ďalšou alternatívou spoluúčasti je dotazníkový prieskum, v ktorom môžu Žilinčania vyjadriť pripomienky, názory a postrehy k revitalizácii. Prieskum sa skladá z desiatich otázok a je anonymný. Vyplnený dotazník môžu občania odovzdať na Mestskom úrade v Žiline (odbor tlačový a zahraničných vecí) alebo na zbernom mieste v Krajskej knižnici v Žiline do 4. novembra. Prístupná je aj jeho online verzia na webovej stránke mesta www.zilina.sk," uviedol hovorca mesta Žilina.

"Starostlivosť o verejný priestor v Žiline je jednou z našich priorít. V tomto ohľade sú pre nás kľúčové názory obyvateľov. Chceme osloviť čo najviac záujmových skupín a nájsť spoločenský konsenzus, v ktorom by sa zosúladili potreby občanov s víziami mesta," vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Najviac postúpila prípravná fáza urbanistickej štúdie revitalizácie na sídlisku Hliny VIII. "Jeho obyvatelia majú za sebou druhé stretnutie s vedením mesta a architektmi. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkom 222 respondentov. V utorok (22. 10.) predstavila samospráva občanom navrhované riešenie lokality. Tento model komunikácie sa vedeniu mesta osvedčil a zo strany občanov sa teší veľkému záujmu. Finálnu verziu štúdie zverejnia v najbližších týždňoch," doplnil Miškovčík.

"Kvalitne vypracované projekty sú základom pre podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov, ako aj investície z rozpočtu mesta. Samotné revitalizácie mesto plánuje zrealizovať priebežne počas nasledujúcich rokov," uzavrel hovorca mesta Žilina.