< sekcia Regióny

Žilina vstupuje do regionálneho inovačného centra so ŽSK a UNIZA

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Účelom združenia je napĺňanie vízie a cieľov regionálnej inovačnej stratégie premietnutých v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK.

Žilina 20. septembra (TASR) – Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj (ZSK) a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) zakladajú záujmové združenie právnických osôb s názvom InoVia. Vstup do regionálneho inovačného centra schválili poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline v pondelok na zasadnutí prostredníctvom videokonferencie.

Účelom združenia je napĺňanie vízie a cieľov regionálnej inovačnej stratégie premietnutých v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK. S dôrazom na podporu inovácií a inovačného ekosystému, presadzovanie a ochranu spoločných záujmov jeho členov a koordináciu činnosti členov združenia, uvádza sa v predloženom materiáli.

"Spoločným záujmom je, aby v Žiline vzniklo a začalo efektívne pracovať regionálne inovačné centrum. Pozeráme sa ďaleko do budúcnosti a chceme, aby inovácie dostali zelenú. A vytvorili sme vhodné prostredie, ktoré bude pomáhať pri štarte a začiatku malých firiem, malých podnikateľov a študentov. Tých, ktorí sa vyberú cestou hľadania nových trendov pri inováciách a inteligentných riešeniach, čo sa týka fungovania samosprávy a mesta ako takého," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová ocenila, že mesto Žilina aj UNIZA prejavili vôľu vybudovať inovačné centrum. "Z pohľadu ŽSK by centrum bolo miestom, kde by sa rozprávalo inovatívnym spôsobom o vzdelaní. Ale aj príprave samosprávy na smart technológie alebo celkovo na digitálnu transformáciu samosprávy. To sú dva body, ktoré vníma ŽSK ako gro činnosti," podotkla.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA Jozef Ristvej uviedol, že univerzita pociťuje odlev mozgov z regiónu a mesta. "To vnímame ako hlavný problém, ktorý chceme riešiť. Vyzdvihujem aktivitu mesta a samosprávneho kraja, že iniciovali záujmové združenie. Verím, že spolu s nimi sme inovačným lídrom. A prispejeme k tomu, aby sa podarilo ľudí udržať a vytvoriť im podmienky, aby tu zostali. Preto má UNIZA záujem byť súčasťou tohto združenia," skonštatoval Ristvej.