< sekcia Regióny

Žilinská univerzita predstavila v Bruseli budúcnosť energetiky

Žilinská univerzita v Žiline Foto: Facebook Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita aj týmto projektom potvrdila doterajšiu regionálnu a cezhraničnú európsku spoluprácu so svojimi partnermi - Technickou univerzitou v Ostrave a Politechnikou Sliezskou z Gliwíc v Poľsku.

Brusel 12. októbra (TASR) - Budúcnosť energetického sektora a aktuálne trendy boli hlavné témy stredajšej konferencie na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktorú pripravila Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).

Záštitu nad konferenciou s názvom "Energia pre budúcnosť: Energia 4.0." prevzal poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ivan Štefanec. Organizátorom podujatia bola Žilinská univerzita.

Prodekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity Peter Brída, ktorý je zodpovedný za rozvoj a medzinárodnú spoluprácu a prodekan pre vzdelávanie Peter Braciník pre TASR uviedli, že ich univerzita aj týmto projektom potvrdila doterajšiu regionálnu a cezhraničnú európsku spoluprácu so svojimi partnermi - Technickou univerzitou v Ostrave a Politechnikou Sliezskou z Gliwíc v Poľsku.

Minulý rok sa ich spolupráca premietla do podujatia s názvom Priemysel 4.0, ktoré sa konalo na českom zastúpení pri EÚ v Bruseli, tohto roku Slováci presadili konferenciu o energetike.

Hlavné prvky konferencie boli zamerané na otázky, ako efektívne využívať energetické zdroje, akým spôsobom bude riešená elektrická energia v budúcnosti alebo či bude pokračovať vývoj v oblasti inteligentných budov.

"Hlavnou myšlienkou je, že bez elektrickej energie a jej transformácie do iných foriem sa nevieme posunúť ďalej, napredovanie bez zmien v energetike nie je možné," upozornil Brída. Podľa neho je úlohou univerzít prinášať nové riešenia aj v tejto oblasti. "Je tu veľký potenciál zo strany študentov, ktorí sa na mnohé veci dívajú novým pohľadom a vedia prinášať nové myšlienky pre trh," dodal.

Braciník doplnil, že ich aktivity možno vnímať aj na pozadí snáh EÚ o budovanie energetickej únie. Tento koncept vníma ako pozitívny, lebo sa týka každého človeka a vedie k tomu, aby sa šetrilo energiou a ľudia míňali menej peňazí. Inovácie v oblasti energetiky, ku ktorým prispievajú aj univerzity, si podľa neho koneční zákazníci na prvý pohľad možno ani neuvedomia, ale ovplyvňujú ich každodenný život.

"Cieľom projektu je upozorniť na dôležitosť networkingu, na to, čo sa robí na našich troch univerzitách a zamyslieť sa nad budúcnosťou, ktorá má pozitíva a príležitosti, ale aj úskalia," vysvetlil Braciník. Dodal, že opatrenia na celoeurópskej úrovni v oblasti energetiky by nemali zabúdať na konečného zákazníka, na ľudí, ktorí si nové technológie budú kupovať a využívať ich.

Podľa Andreja Kurucza zo SLORD stredajšie podujatie v Bruseli svojím zameraním reagovalo aj na súčasnú digitalizáciu procesov naprieč všetkými sektorovými odvetviami, kde výnimkou nie je ani energetika.

"Aj preto, z hľadiska zainteresovanosti viacerých kľúčových hráčov do tejto problematiky, sme na  podujatie pozvali predstaviteľov priemyslu, malých a stredných podnikov, európskych inštitúcií, členských štátov a samozrejme aj zástupcov akademického sektora," opísal Kurucz.