< sekcia Regióny

Zlaté Moravce budú hospodáriť s rozpočtom 12,6 milióna eur

Múzeum v Zlatých Moravciach. Foto: Facebook

Najviac finančných zdrojov z bežných príjmov budú tvoriť príjmy z daní, ktoré sú odhadované na 6.244.145 eur.

Zlaté Moravce 12. februára (TASR) - Mesto Zlaté Moravce bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 12.623.101 eur. Vyrovnaný rozpočet schválilo Mestské zastupiteľstvo. Bežné príjmy sú odhadované na 9.993.207 eur, bežné výdavky na 10.004.936 eur. Schodok bežného rozpočtu 11.729 eur bude podľa schváleného návrhu pokrytý zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Najviac finančných zdrojov z bežných príjmov budú tvoriť príjmy z daní, ktoré sú odhadované na 6.244.145 eur. Z tejto sumy tvoria 77,67 percenta dane z príjmov fyzických osôb. Podstatnú časť bude tvoriť aj daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Najväčší podiel na výdavkoch bežného rozpočtu tvoria náklady na školstvo, kam smeruje 48,2 percenta výdavkov. Ďalšie výdavky si vyžiada správa obce, mestské podniky, sociálne služby a mestská polícia.

Kapitálové príjmy rozpočtu v mestskom rozpočte na rok 2020 predstavujú 18.500 eur, kapitálové výdavky sú však odhadované až na 1.889.700 eur. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami má byť krytý príjmovými finančnými operáciami, ktoré tvoria ďalšiu časť rozpočtu mesta.

Príjmové finančné operácie sú na rok 2020 uvedené vo výške 2.611.394 eur. Zložené sú z Rezervného fondu mesta, z prijatých a plánovaných úverov, ako aj zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Výdavkové finančné operácie mesto odhaduje na 728.465 eur, určené budú napríklad na splácanie istín z bankových úverov. Vzniknutý prebytok 1.882.929 eur použije samospráva na krytie investičných akcií mesta.