Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. marec 2023Meniny má Soňa
< sekcia Regióny

Znečistenie rieky Slaná neovplyvnilo kvalitu vody v okrese Rožňava

Na archívnej snímke znečistená rieka Slaná nad obcou Gemerská Poloma, okres Rožňava. Foto: TASR - Milan Kapusta

Situáciu na rieke Slaná rieši i Slovenská inšpekcia životného prostredia, podľa ktorej sa má na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do Slanej vybudovať technologická linka.

Rožňava 1. apríla (TASR) – Znečistenie rieky Slaná nemalo negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody dodávanej do rozvodnej siete skupinového vodovodu v okrese Rožňava, preukázali to výsledky laboratórnych skúšok. TASR o tom informovala vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave Jana Hricková.

Odber vzorky pitnej vody realizoval RÚVZ v Rožňave ešte 21. marca z čerpacej stanice Slavec. "Analyzovaná vzorka pitnej vody spĺňa limity sledovaných biologických, mikrobiologických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov kvality pitnej vody s výnimkou ukazovateľa horčík, ktorého stanovený obsah je nižší ako odporúčaná hodnota," priblížila Hricková s tým, že tento ukazovateľ nevylučuje použitie vody ako pitnej.

Hygienici tiež odobrali dve vzorky povrchovej vody zo Slanej na stanovenie rádiologických ukazovateľov. Jednu vzorku odobrali nad a jednu pod zdrojom znečistenia, zozbieraný bol i sediment z koryta rieky. "Výsledky kontroly rádiologických ukazovateľov v odobratej vzorke pitnej vody, vo vzorkách povrchovej vody a sedimentu nie sú ešte k dispozícii," uviedla Hricková.

Na archívnej snímke uhynutý pstruh potočný v znečistenej rieke Slaná v katastri obce Betliar, lokalita Nižná Maša.
Foto: TASR - Milan Kapusta


RÚVZ v Rožňave v súvislosti so znečistením Slanej podotkol, že rieka nie je využívaná ako zdroj vody pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, v okrese sú totiž ako zdroje vody pre verejné vodovody využívané krasové vody. Na území okresu Rožňava navyše hygienici neevidujú ani žiadnu prírodnú povrchovú vodnú plochu, ktorá by bola využívaná na kúpanie.

Obciam v blízkosti rieky Slaná nachádzajúcim sa na toku južne od obce Nižná Slaná zaslal RÚVZ v Rožňave v piatok i výzvu na súčinnosť pri kontrole kvality vody domových studní. Hygienici samosprávy žiadajú o vytypovanie domácností, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a na zásobovanie pitnou vodou využívajú studne nachádzajúce sa v blízkosti znečistenej rieky. RÚVZ následne vykoná laboratórne vyšetrenie vzoriek vody u vybraných obyvateľov, ktorí o takúto kontrolu prejavia záujem.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody, ktorý robil Slovenský vodohospodársky podnik, v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.

Situáciu na rieke Slaná rieši i Slovenská inšpekcia životného prostredia, podľa ktorej sa má na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do Slanej vybudovať technologická linka. Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Odmietajú tvrdenia, že si nesplnili svoje povinnosti.