< sekcia Regióny

ŽSK vypísal výberové konanie na riaditeľa Dolnooravskej nemocnice

Na snímke zdravotná sestra obsluhuje stereotaxický prístroj počas slávnostného otvorenia mamografického centra v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho v Dolnom Kubíne, archívna foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Od uchádzačov sa očakávajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, minimálne šesťročná odborná prax, minimálne päťročná prax v riadení či manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie.

Dolný Kubín 3. novembra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vypísal výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne. Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 7. novembra, pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Krajská samospráva o tom informovala na oficiálnej webovej stránke.

Od uchádzačov sa očakávajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, minimálne šesťročná odborná prax, minimálne päťročná prax v riadení či manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie. Podmienkou na zaradenie do výberového konania je predloženie motivačného listu, žiadosti o zaradenie do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis a predloženie projektu zo zameraním na stratégiu rozvoja Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v strednodobom horizonte štyri roky, uvádza krajská samospráva.

Termín nástupu je dohodou. Viac informácií o požiadavkách a podmienkach pre uchádzačov je k dispozícii na internetovej stránke ŽSK.