< sekcia Regióny

Lesnícke centrum pokračuje počas koronakrízy vo vzdelávacej činnosti

Ilustračná snímka. Foto: Archív TASR

Od svojho vzniku NLC zrealizovalo vďaka finančným prostriedkom z Programu rozvoja vidieka SR už 30 vzdelávacích projektov.

Zvolen 27. mája (TASR) – Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene pokračuje aj počas koronakrízy vo svojej vzdelávacej činnosti, zameranej na udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám. Túto činnosť realizuje prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR.

"Jedným z projektov implementovaných v súčasnosti je aj projekt s názvom Nové metódy v ochrane lesa, ktorého cieľom je zabezpečiť obhospodarovateľom lesov pomôcky na rýchlu a logicky správnu identifikáciu hmyzích a hubových škodcov," uviedol pre TASR hovorca NLC Ján Lichý.

Ich skoré zistenie a správne identifikovanie, spolu s aplikáciou účinných obranných opatrení, predstavuje významnú pomoc lesným ekosystémom, pričom šetrí náklady pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov.

Zaujímavým projektom, ktorý je momentálne v štádiu posudzovania, je aj projekt s názvom Prebudova lesa na prírode blízke hospodárenie, ktorého riešením NLC reaguje na aktuálnu novelu zákonov o lesoch a ochrane prírody a krajiny. Predmetné novely zavádzajú do lesníckej praxe nový spôsob hospodárenia, ktorý je zameraný na dosiahnutie tzv. lesa hrúbkových tried. Tento sa, na rozdiel od rovnovekého lesa, vyznačuje prítomnosťou stromov rôzneho veku a hrúbky na celej ploche lesného porastu. Takýto progresívny spôsob, prioritne zameraný na zabezpečenie ekologickej stability lesných porastov, súčasne umožňuje dosahovať ich optimálnu produkčnosť i nákladovú efektívnosť.

"Konkrétnym cieľom projektu je poskytnúť pracovníkom lesníckej prevádzky teoretické základy, spolu s praktickými terénnymi ukážkami prírode blízkych prístupov k pestovaniu lesných porastov a pripraviť ich na cieľavedomé uplatňovanie získaných poznatkov v praxi," doplnil Lichý.

Od svojho vzniku NLC zrealizovalo vďaka finančným prostriedkom z Programu rozvoja vidieka SR už 30 vzdelávacích projektov.