< sekcia

Kostol zasvätený pamiatke svätých Cyrila a Metoda majú aj v Poluvsí

Súsošie sv.Cyrila a Metoda, ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Drozd

Kostol vznikol prestavbou už nevyhovujúcej základnej školy.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Slovensko si v tomto roku pripomína 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie. TASR pri tejto príležitosti uvádza prehľad domácich i zahraničných pamätníkov venovaných pamiatke osnovateľov nášho písomníctva.

Kostol zasvätený pamiatke sv. Cyrila a sv. Metoda majú aj v obci Poluvsie pri Rajeckých Tepliciach. Dedinka leží na východ od mesta a prakticky sa dotýka kúpeľného areálu.

Kostol vznikol prestavbou už nevyhovujúcej základnej školy. S prestavbou školy začali v roku 1992 a už v júni 1993 mohol kostol aj s novou pristavanou vežou posvätiť nitriansky sídelný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Zasvätenosť kostola solúnskym bratom výrazne prezentuje drevené súsošie sv. Cyrila a sv. Metoda v interiéri kostola, umiestnené za sanktuáriom. Súsošie je z oboch strán doplnené freskami žiakov oboch svätcov, šíriteľov kresťanstva a spoluzakladateľov slovanskej vzdelanosti i slovenského písomníctva, tzv. Sedmopočetníkov. Sú to Gorazd, Klement, Sáva, Angelár a Naum. Autorom rezbárskeho súsošia je majster rezbár Hudák z Rajeckých Teplíc, fresky sú namaľované podľa náčrtu pátra Prokopa. Fresky dokonale splývajú s drevenými plastikami a vytvárajú dojem trojrozmerného diela. Nový, v poradí tretí zvon vo veži z roku 1994, je zasvätený sv. Gorazdovi.