< sekcia Rok divadla

Pred 100 rokmi sa narodila baletná pedagogička Eva Jaczová

Na snímke busta baletnej umelkyne Evy Jaczovej v priestoroch Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, 26. septembra 2016. Foto: TASR Michal Svítok

Počas svojej 52-ročnej pedagogickej a umeleckej činnosti vychovala Eva Jaczová mnoho popredných sólistov pôsobiacich v SND a v iných divadlách u nás i v zahraničí.

Piešťany/Bratislava 31. januára (TASR) – O rozvoj baletného umenia na Slovensku sa zaslúžila baletná umelkyňa, pedagogička tanca, baletná teoretička, kritička a publicistka Eva Jaczová. V piatok 31. januára uplynie 100 rokov od narodenia zakladateľskej osobnosti Tanečného konzervatória v Bratislave, ktorému bolo prepožičané jej meno.

Dlhoročná sólistka Baletu Slovenského národného divadla (SND) bola autorkou prvých slovenských odborných publikácií o balete i prvou slovenskou baletnou dramaturgičkou v SND. Ako pedagogička vychovala mnoho vynikajúcich sólistov pre slovenské súbory. Jej zásluhou sa podarilo dostať baletné umenie na Slovensku na vysokú profesionálnu úroveň.

Eva Jaczová, rodená Šajová, sa narodila 31. januára 1920 v Piešťanoch. Štúdium na Baletnej akadémii v Budapešti absolvovala v roku 1939. Po návrate do vtedajšieho Československa dostala angažmán v Balete SND, kde bola sólovou tanečnicou s prerušením takmer 15 rokov. Ako sólistka účinkovala v baletoch Labutie jazero, Z rozprávky do rozprávky, Princezná Hyacinta, Slovanské tance, Coppélia, Raymonda, Popoluška a aj v baletoch operných predstavení. Zároveň sa stala prvou dramaturgičkou Baletu SND. V tejto funkcii uviedla na scénu svetoznáme baletné tituly, z ktorých niektoré mali celoštátnu premiéru (Plamene Paríža, Bachčisarajská fontána).

V roku 1957 stážovala na moskovskom a leningradskom baletnom učilišti, kde si osvojila vzácne metodické postupy v oblasti baletnej pedagogiky. Na základe týchto skúseností vypracovala v roku 1973 návrh na organizačný štatút, osnovy a učebné plány na zriadenie osemročnej baletnej školy v Bratislave. Tento návrh sa stal východiskom založenia Hudobnej a tanečnej školy, ktorá znamenala významný medzník vo vývoji slovenského baletného umenia.

Školu založili v roku 1979 a dodnes je jedinou svojho druhu na Slovensku. V roku 1991 ju premenovali na Tanečné konzervatórium a neskôr jej bolo prepožičané meno Evy Jaczovej. Škola bola zriadená podľa vzoru na celom svete uznávaných ruských choreografických učilíšť s osemročnou výučbou. Štúdium sa končilo maturitnou skúškou a absolutóriom.

Umelkyňa bola aj autorkou publikácií Učebnica klasického tanca, Balet SND a rôznych štúdií v oblasti pedagogiky a histórie slovenského baletu. Veľmi bohatá bola aj jej publikačná činnosť v mnohých novinách a odborných časopisoch. V posledných rokoch aktívneho pôsobenia v SND založila pri ňom baletné štúdio pre nadané deti, ktoré sa stalo východiskom jej dlhoročnej pedagogickej dráhy.

Počas svojej 52-ročnej pedagogickej a umeleckej činnosti vychovala Eva Jaczová mnoho popredných sólistov pôsobiacich v SND a v iných divadlách u nás i v zahraničí. Veľkú časť z nich tvorí jadro pedagogického zboru Tanečného konzervatória v Bratislave.

Eva Jaczová zomrela v Bratislave 18. júna 1998 vo veku 78 rokov. Svojou dlhoročnou prácou sa výrazným spôsobom zaslúžila o rozvoj baletného školstva na Slovensku.

Pri príležitosti 40. výročia založenia školy zorganizovalo tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 12. novembra 2019 v spolupráci s baletom SND "Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND". V programe, ktorý sa stretol v historickej budove Slovenského národného divadla s veľkým úspechom účinkovali aj žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a viacerí zahraniční hostia.