< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Ako je to s tým jednaním?

Na snímke návštevník si prezerá knihy počas 9. ročníka Vianočného bazáru chalaňov v Bratislave 15. decembra 2018. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Krátky slovník slovenského jazyka hovorí, že nezvratný tvar slovesa jednať je nesprávny. Používame ho nesprávne vtedy, keď hovoríme o tom, že o niečom rokujeme, diskutujeme.

Bratislava 26. februára (TASR) - Jednať sa, zvratné sloveso, správne používame v slovenčine len vtedy, keď sa dohovárame o nejakej cene pri kúpe či predaji nejakého tovaru – jednať sa na trhu, jednať sa o cene bytu, jednať sa o kúpnej cene,... Toto je jediný prípad, keď používame sloveso jednať sa.

Krátky slovník slovenského jazyka hovorí, že nezvratný tvar slovesa jednať je nesprávny. Používame ho nesprávne vtedy, keď hovoríme o tom, že o niečom rokujeme, diskutujeme: Jednáme o možnej spolupráci. Správne: Rokujeme/diskutujeme o možnej spolupráci. Nepoužívame ho ani vtedy, keď hovoríme o tom, že niečo robíme, konáme: Treba správne jednať. Správne: Treba správne konať. A napokon, tretí nesprávny spôsob je vtedy, keď sloveso jednať používame pri nahradení slovies zaobchádzať, vychádzať s niekým: Nevie jednať s druhými. Správne: Nevie vychádzať s druhými.

Často môžeme počuť, že niekto povie: jedná sa o to. Je nesprávne povedať: Jedná sa o túto skutočnosť. Jedná sa o to, že neviem, čo robiť. Jedná sa o určitý problém, ktorý treba riešiť. Namiesto toho je správne použiť sloveso ísť: Ide o túto skutočnosť. Ide o to, že neviem, čo robiť. Ide o určitý problém, ktorý treba riešiť.