< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Ako je to so spojkou nakoľko?

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

V spisovnej slovenčine nie je prípustná, je knižná, ale pripúšťa sa v niekoľkých prípadoch.

Bratislava 15. novembra (TASR) - Často vo svojom prejave používame spojku "nakoľko". V spisovnej slovenčine však nie je prípustná, je knižná, ale pripúšťa sa v niekoľkých prípadoch.

Spojku nakoľko môžeme použiť len v troch prípadoch. Keď ňou vyjadrujeme otázku týkajúcu sa miery: Nakoľko si to myslíš? Nakoľko je tento prostriedok účinný? Alebo keď nakoľko uvádza príslovkovú vetu miery: Každý robil, nakoľko vládal. Bude to také dobré, nakoľko sa budem snažiť. A keď uvádza príslovkovú vetu zreteľa: Nakoľko si spomínam, nič také sa nestalo. Nakoľko si pamätám, nič také som nečítala.

Nesprávne je spojka nakoľko použitá pri uvádzaní príčinnej vety. Namiesto príčinnej spojky nakoľko používame spojky, ktoré sú v takomto prípade spisovné – keďže, pretože, lebo.

Nesprávne: Neprišla som do školy, nakoľko som bola chorá. Nakoľko som bola chorá, neprišla som do školy. Nakoľko si to nemyslím, neurobím to.

Správne: Neprišla som do školy, pretože som bola chorá. Keďže som bola chorá, neprišla som do školy. Pretože si to nemyslím, neurobím to.