< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Ako je to vlastne s písaním titulov?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Niektoré píšeme s malým písmenom, iné s veľkým, niektoré pred menom, iné za menom, niektoré bez čiarky, niektoré s čiarkou.

Bratislava 18. decembra (TASR) - Písanie titulov i skratiek reholí nám v bežnom písomnom styku robí neraz problémy. Niektoré píšeme s malým písmenom, iné s veľkým, niektoré pred menom, iné za menom, niektoré bez čiarky, niektoré s čiarkou.

V prvom rade treba poznamenať, že v slovenčine sa na prvom mieste uvádza titul, za ktorým nasleduje meno a priezvisko – Mgr. Ján Hraško. Ak používame abecedný zoznam, poradie je opačné, ale oddelené čiarkou – Hraško, Ján, Mgr.

Pravidlá slovenského pravopisu definujú, že s veľkým začiatočným písmenom sa píšu tieto akademické tituly a vedecké hodnosti – MUDr., PhDr., Dr., Ing., Mgr., Bc., CSc., DrSc., PhD., PharmDr., JUDr., PaedDr., ThDr. a ďalšie. Za každým titulom a vedeckou hodnosťou píšeme bodku a oddeľujeme ju od mena medzerou – nie Mgr.Ján Hraško. Ak je titul na konci vety, bodka plní aj funkciu ukončenia vety.

S malými písmenami sa píšu tituly doc. a prof – doc. František Veselý, prof. Milan Smutný. Výnimka nastáva vtedy, keď sú na začiatku vety, keď sa adresa začína skratkou titulu, keď je titul na začiatku nápisu, textu na menovke, prípadne, keď tvorí podpis autora pod článkom – vtedy ich píšeme s veľkým. Prof. František Veselý príde na návštevu. S malým písmenom píšeme aj vojenské a policajné hodnosti – gen., plk.

Ak má niekto dva tituly, neoddeľujeme ich čiarkou – Mgr. Ing. Mária Čierna. Čiarkou oddeľujeme len titul za menom – PhDr. Veronika Hrašková, PhD.

V neskrátenom tvare za menom sa píšu tituly ako akademický architekt, akademický sochár, akademický maliar – oddeľujeme ich od mena čiarkou. Marián Dedinský, akademický sochár.

Osobitnou kategóriou je písanie rehoľných značiek – napríklad OSF, OSB, OP, CSsR, SDB, FMA a mnohé ďalšie, ktoré nachádzame pri menách rehoľníkov. Píšeme ich za menom a vždy bez čiarky. Napríklad Františka Čačková OSF. Nesprávne je, keď pred rehoľnou značkou píšeme čiarku – Františka Čačková, OSF.