< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Ako môže byť niekto rád za vydreté tri body?

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Prídavné meno rád (používané zväčša ako príslovka) sa v slovenčine s predložkou za nespája.

Bratislava 9. októbra (TASR) - Jednou z módnych väzieb, ktoré jazykovo citlivým ľuďom pília uši, je spojenie „som rád za“. Akosi si ho obľúbili najmä športovci, takže v rozhovoroch po zápasoch často počujeme: víťazstvo sme vydreli, som rád za tie tri body; som rád za každú príležitosť hrať v základnej zostave; som rád za gól, ale čo z toho, keď mužstvo prehralo; osobne som rád za každú minútu, ktorú som strávil na ihrisku...

Preniká však aj do iných sfér a čoraz bežnejšie sa stretávame napr. s vyjadreniami: Som radšej za dlhodobejšie kontrakty, z ktorých budú profitovať obe strany. Ja som rád za to, čo mám, a nepovažujem sa za veľkého podnikateľa. Príležitostí je tu málo, som rada za túto prácu.

Prídavné meno rád (používané zväčša ako príslovka) sa v slovenčine s predložkou za nespája. V spojení so slovesom byť, keď vyjadruje význam tešiť sa, mať radosť z niečoho, patria k nemu spojky že, ak, keď. Môžeme teda povedať napr.: som rád, že sme získali tri body; som rada, že mám prácu.

Podobne môžeme použiť synonymné spojenia: teším sa, že sme dali gól; som šťastný, že sme vydreli víťazstvo.

K dispozícii máme aj jednoduchšie konštrukcie bez vedľajšej vety, najmä so spojením byť vďačný: som vďačný za každú príležitosť hrať; som vďačný za každú minútu na ihrisku. Prípadne: viac sa teším z dlhodobejších kontraktov; cením si každú príležitosť hrať; som spokojný s tým, čo mám...

Osobitnú kategóriu predstavujú spojenia podľa vzorca: „byť rád za niekoho“. Myslí sa tým tešiť sa s niekým z jeho úspechu. Toto spojenie pochádza z angličtiny, kde funguje výraz „I am happy for you“. Okrem spomínaného významu dobrosrdečnej, žičlivej radosti má často aj odtienok rytierskej žičlivosti voči súperovi, prípadne voči niekomu, kto je v danej situácii šťastnejší než my. Cítiť to aj vo vete: Ale som rád za Michaela, že vyhral etapu na Tour, aj za body, ktoré som získal, a zelený dres. V slovenčine je však takéto spojenie nespisovné a treba ho tvorivo nahradiť.

Anglický vplyv cítiť aj v samotnom spojení „byť rád za“, ktoré je doslovným prekladom spojenia „to be happy for“ alebo „to be glad for“. Tieto spojenia však ani v anglickom jazyku nefungujú legitímne, sú nespisovné a pohoršujú anglických jazykových puristov.