< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Ako to máte vy?

Ilustračná snímka. Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová

S novou floskulou tvorivo narábajú aj spisovatelia.

Bratislava 16. apríla (TASR) - „Mali ste radi dejepis? Ktorá téma bola pre vás najzaujímavejšia?“ znela jedna z aprílových kontaktných otázok adresovaných fanúšikom facebookovej stránky televízie. Promo na večerný vojnový film Valkýra dopĺňala otázka v statuse: „Tak ako to máte vy?“

Inými slovami: „Čo vy na to?“ „Ako je to vo vašom prípade?“ „Aká je vaša skúsenosť?“ „Ako to prežívate vy?“

To všetko sú synonymá čoraz obľúbenejšej floskuly „mať to nejako“. Sloveso mať ako jedno z najstarších slov v jadre slovnej zásoby pochytalo na seba počas vývinu jazyka množstvo významov. Okrem toho základného (vlastniť, byť v úzkom vzťahu) vyjadrujeme ním všetko možné: rodičia sa majú čo oháňať, čo ti mám na to povedať?, mal ma šľak trafiť, má naponáhlo... Osobitne vo funkcii tzv. formálneho slovesa, konkrétne kategoriálneho, vytvára množstvo ustálených spojení: mať možnosť, mať k niekomu dôveru, mať pod kontrolou, mať právo, mať vo zvyku, mať s niekým zľutovanie...

Azda do tejto kategórie by sme mohli zaradiť aj moderné spojenie mať to nejako, hoci slovenské slovníky ho nereflektujú. Stretávame sa s ním najmä v tvaroch: Ako to máte vy? Máte to aj vy tak? Ja to tak nemám. Ja to mám ináč. Väčšinou teda ide o situácie, keď sa najprv opíše nejaká skutočnosť a potom sa na ňu reaguje.

V rozhovore s gitaristom Patom Methenym redaktor napr. nadhodil: „U nás existuje fráza, že kto cvičí, podráža kapelu. Ako to máte vy?“ Respondent odpovedal: „Sú muzikanti, ktorí necvičia skoro vôbec a hrá im to neuveriteľne, ja to tak nemám. Cvičím veľa.“

Iný redaktor oslovil hudobného publicistu Juraja Šeba: „Vašu generáciu zasiahol rokenrol a po ňom mersey beat. Ako to máte vy?“ Ďalší zasa v rozhovore s Danom Heribanom konštatoval: „Ťažké chvíle bývajú pre umelcov dobrou inšpiráciou. Z človeka sa priam tlačia von texty, pesničky. Máte to aj vy tak?“

Už netreba ani dodávať, že azda najviac „to takto majú“ radoví blogeri a prispievatelia do diskusií pod článkami. Napr. blogujúca mamička v titulku ku koncoročnému bilancovaniu: „Čas sa kráti. Ako to máte vy?“ Alebo čitateľ po Silvestri: „Neviem, ako to máte vy, ale ja sa ani po sviatkoch nemôžem opúšťať, musím držať rozpačmané žalúdočné kyseliny v strehu.“

S novou floskulou tvorivo narábajú aj spisovatelia. Martin Beťko ju napr. v románe S Júliou cez tisíc svetov použil vo význame „ako je to s vami/s vaším vzťahom“: „,Ako to máte vy dvaja?‘ ,No... Vlastne ani neviem. My sme sa pred cestou tak nejako rozišli. Preventívne.‘“

Ako pri všetkých floskulách, i tu možno konštatovať, že spojenie „mať to nejako“ zahŕňa širokú škálu významov a vďaka tomu umožňuje používateľom jazyka vyberať si v prúde reči kratšiu, resp. širšiu cestu – čiže vynaložiť menšiu intelektuálnu námahu. Vtedy, keď chceme štylizovať tvorivejšie a pestrejšie, je lepšie vyberať si užšie chodníky.