< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Ako znie floskula, ktorá je zároveň kalkom?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

S jednou z takých floskúl sa už stretávame aj v prekladovej beletrii či v novinových textoch: keď píšuci použije spojenie „niekto znel ako“.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Viaceré z módnych spojení, ktoré prenikajú do hovorovej slovenčiny – a z nej aj do médií –, pochádzajú z kalkov. Čiže z otrockých prekladov, samozrejme, najmä z angličtiny. S jednou z takých floskúl sa už stretávame aj v prekladovej beletrii či v novinových textoch: keď píšuci použije spojenie „niekto znel ako“.

V slovenčine sa sloveso znieť spája iba s neživotnými podstatnými menami: znie hlas, zvony, hudba... V prenesených významoch znie napr. dom (krikom detí) alebo výčitka (v hlase). Okrem toho sa sloveso znieť používa vo význame vyvolávať dojem: Bez dôkazov sú to síce len reči, no z úst predstaviteľov štátu znejú ako povel na predčasné voľby. Podľa názoru niektorých investorov a odborníkov rastúca sebadôvera Európy začína znieť ako samoľúbosť. Sloveso znieť používame aj v spojení so zákonmi či dohodami, keď chceme priblížiť ich obsah a význam: Rodák z Trenčína Milan Bartovič už s účastníkom KHL podpísal zmluvu, dohoda znie na dva roky.

Nie je však slovenské povedať: ty znieš ako tvoja mama (v zmysle – správaš sa tak), tvoj brat znie presne ako ty (v zmysle – má taký istý hlas), znela, akoby bola unavená (v zmysle – pôsobila tak). To všetko sú polohy, v ktorých sa (legitímne) používa anglické „sound like“.

Táto cudzorodá floskula sa dostala napr. do komentára denníka o prezidentskom kandidátovi Radoslavovi Procházkovi: Podávať ruku, oslovovať rôzne publiká, prepínať jazykové registre a vysielať pochopenie, či aspoň to trumpovské „som vaším hlasom“, však nevedel. Vždy znel ako človek, ktorý hľadá ten správny tón. Alebo o maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi v týždenníku: „Nie je iná alternatíva. Musíme chrániť naše hranice,“ hovoril a znel ako ustarostený strážca cenného pokladu svojho národa a celej Európy.

Bežný je tento jazyk aj v prekladovej beletrii. Našu floskulu nájdeme napr. v Túžbe a zrade od Hannah Kentovej: Potom sa Natan začal správať povýšenecky a nechal sa nazývať Lyngdal, nie Ketilsson, hoci ani jedna z nás nevedela prísť na to prečo. Bolo to čudné meno a nebolo ani trochu islandské. María si myslela, že asi chcel znieť ako Dán, a mňa udivovalo, že mu vôbec dovolili zmeniť si meno.

Dôkazom toho, že z kalku sa stáva floskula, je však práve jeho prenikanie do hovorovej reči, čo sa v prípade „znieť ako“ deje. Napr. v internetových diskusiách a blogoch: Nedokážete prísť za niekým: „Bojím sa, že umieram.“ Sama si zniete ako drama queen a hypochonder.

Určitú výnimku predstavujú hudobné recenzie, kde rôzni speváci a skupiny často „znejú ako“ niekto alebo niečo. V týchto situáciách je to akceptovateľné, ide vlastne o metonymiu, keď sa meno speváka či skupiny použije vo význame „jeho/ich piesne, nahrávky, skladby“: Pre recenzenta je pohodlné povedať, že sólová Skin znie ako Skunk Anansie v jej najpokojnejších momentoch, ale pravda je to len čiastočne. Minneapoliské noviny o ňom v roku 1965 napísali: „Kedysi Dylan znel ako človek postihnutý rakovinou pľúc, ktorý spieva Woodyho Guthrieho. Teraz znie, akoby Rolling Stones spievali Immanuela Kanta.“

Ak o ostatných floskulách platí, že umožňujú hovoriacemu vynakladať menšiu intelektuálnu námahu, o floskule, ktorá je zároveň kalkom, to platí dvojnásobne. Svedčí o štylistickej pohodlnosti prekladateľa či iného používateľa jazyka, ktorý nepohľadal vhodnejší, krajší a spisovný výraz.