< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: „Akonáhle“ je v spisovnom prejave neprípustné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Namiesto spojky akonáhle je správne použiť spojku "len čo" alebo "hneď ako", "sotva".

Bratislava 20. novembra (TASR) - Akonáhle to urobím, budem mať na teba čas. Použitá spojka "akonáhle" je nesprávna.

Takouto spojkou uvádzame vedľajšiu časovú vetu, ktorej dej je uskutočnený tesne pred dejom hlavnej vety. Akonáhle sa to stane, informujem vás o tom. Akonáhle pridáte túto látku, nastane výbuch. Urobím to, akonáhle budem mať čas. Kúpim si to, akonáhle dostanem výplatu.

Namiesto spojky akonáhle je správne použiť spojku "len čo" alebo "hneď ako", "sotva". Vyššie spomenuté príklady budú správne vyzerať teda nasledovne:

Len čo sa to stane, informujem vás o tom. Hneď ako pridáte túto látku, nastane výbuch. Urobím to, len čo budem mať čas. Kúpim si to, hneď ako dostanem výplatu.

Použitie spojky akonáhle teda v žiadnom prípade v slovenskom spisovnom prejave nie je prípustné.