< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Have a pekný deň!

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V snahe vyhnúť sa otrockému prekladu anglického - have a nice day! - sa nám teda ponúka viacero možností.

Bratislava 23. októbra (TASR)- Spomedzi cudzorodých anglických kalkov v slovenčine nepochybne vytŕča okrídlené želanie „Maj pekný deň!“ Počúvame ho od rozhlasových moderátorov aj od priateľov a známych na ulici.

Želanie sa v slovenskom jazyku vyjadruje rôznymi spôsobmi, dôležitý je pri tom aj kontext, situácia, tón. Zo slovesných spôsobov sa však v želaniach najčastejšie uplatňuje podmieňovací alebo oznamovací. Typickým sprievodným znakom sú pobádacie častice kiež, kiežby, bodaj, nech, keby, bárs... Rýdzo slovenské by teda bolo napr. zvolanie: Kiež by si prežil pekný deň!

Samozrejme, jednoznačný želací charakter dáva výpovediam aj priame uvedenie slovesami želať, priať, žičiť: Prajem ti pekný deň! Želáme vám pekný deň.

Ak tieto slovesá vypustíme, dostaneme eliptickú výpoveď typickú práve pre pozdravy a želania, keď vďaka jednoznačnému situačnému kontextu môžeme vety skracovať, a ony ostávajú zrozumiteľné. Týka sa to klasických pozdravov dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, ale aj želaní ako Pekný deň! Mnoho šťastia! Šťastný nový rok! Veľa zdravia!

Rozkazovací spôsob je na vyjadrenie želania v slovenčine prípustný, ale zriedkavý. Vyskytuje sa napr. vo vete Ostaňte zdraví!

So spojením „mať pekný deň“ sa stretávame aj v oznamovacích vetách: Dnes som mal pekný deň. Dúfam, že si mala pekný deň. Keď ju stretnem na ulici, hneď mám krajší deň. Touto knihou by som im rada odovzdala svoje skúsenosti a pomohla mať krajšie dni. Vedel som, že hoci je vonku tak pekne, nebudem mať pekný deň.

Tieto spojenia citlivému slovenčinárskemu uchu prekážajú menej, ale tiež za nimi cítiť anglické všadeprítomné „have“. Ľubozvučnejšie by zneli ekvivalenty ako: Dnes som prežil pekný deň. Dúfam, že si s dnešným dňom spokojná. Keď ju stretnem na ulici, hneď sa mi rozjasní deň. Touto knihou by som im rada skrášlila dni. Vedel som, že hoci je vonku tak pekne, môj deň pekný nebude.

V snahe vyhnúť sa otrockému prekladu anglického „have a nice day!“ sa nám teda ponúka viacero možností: sloveso (Želám ti pekný deň!), častica (Nech máš pekný deň!), elipsa (Pekný deň!), synonymné želania (Veľa šťastia! Všetko dobré!), prípadne jednoduchý pozdrav (Dovidenia! Ahoj!).