< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Nie je rola ako roľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Chyby robíme obzvlášť pri ich skloňovaní.

Bratislava 7. marca (TASR) – Rozdiel len v jednom písmenku, jednom mäkčeni, a možno práve preto si ich tak často mýlime. Chyby robíme obzvlášť pri ich skloňovaní. Dnes sa pozrieme bližšie na dve podobné slovíčka a ich správne skloňovanie – rola a roľa.

Podstatné meno rola (úloha, postavenie, funkcia) skloňujeme podľa vzoru žena nasledovne: N – rola, G – z roly , D – k role, A – rolu L – o role, I – s rolou.

Použitie slovíčka rola vyzerá teda nasledovne:

Je to významná divadelná rola. Odstúpil z roly prezidenta. Inklinujem k prestížnej politickej role. Pohlavie kandidáta vo voľbách nehrá rolu. Premýšľam o nejakej skutočne dôležitej role. Poveril ma významnou rolou.

Podstatné meno roľa (pravidelne obrábaný pozemok, časť poľa) skloňujme podľa vzoru ulica takto: N – roľa, G – z role, D – k roli, A – roľu, L – o roli, I – s roľou.

Roľu používame v rôznych pádoch takto:

Na predaj je veľká roľa. Večer odchádzal ustatý z role. Pomaly sa približoval k svojej roli. Za obzorom vidno roľu. Premýšľam o vlastnej roli. S roľou máme len samé problémy.

A ako by to vyzeralo nesprávne?

Napríklad: Premýšľam o svojej životnej roli. Prišiel som o svoju úrodnú rolu. Odstúpil som z dvojzmyselnej role. Každý večer premýšľam o úrode na role.