< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Po prvé či za prvé?

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo

V praxi vyzerá používanie správnych predložiek nasledovne: Po prvé si to nemyslím a po druhé to neurobím.

Bratislava 6. novembra (TASR) - Za prvé hovorím o svojich koníčkoch, za druhé o svojej rodine. Takto použitý tvar je nesprávny.

Ak pri výpočte bodov, ktorý vyjadrujeme radovými číslovkami (prvé, druhé, tretie) alebo hláskami (a, b, c), používame predložku, je to vždy predložka "po" a nikdy nie predložka "za", ktorá sa často používa. Čiže správny tvar vyzerá – po prvé, po druhé, po tretie alebo po a, po b, po c.

Niekedy ich v texte zapisujeme len pomocou čísloviek – 1., 2., 3,... – vtedy ich čítame rovnako – po prvé, po druhé, po tretie. Daný výraz – po prvé – píšeme oddelene, nie poprvé (je to čechizmus).

Obyčajne ich v rámci textu nevyčleňujeme čiarkami. Po prvé sa mi to páči a po druhé je to dobré pre spoločnosť. Môžeme tak urobiť v prípade, že ich chceme zvýrazniť a chápeme ich ako samostatný výraz – vtedy ich možno vyčleniť čiarkou.

V praxi vyzerá používanie týchto správnych predložiek nasledovne: Po prvé si to nemyslím a po druhé to neurobím. Po prvé hovoríme o teórii, po druhé o práci a po tretie o osobných skúsenostiach zainteresovaných.

Nesprávne je nasledovné použitie: Za prvé si to nemyslím a za druhé to neurobím.