< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Predložka pre - kedy vyhadzuje z textu na alebo po

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Kým v prípade predložky k sme cítili najmä vplyv nemčiny či češtiny, predložka pre je typická pre angličtinu.

Bratislava 2. októbra (TASR) - S podobným podozrením ako na predložku k z predchádzajúcich dvoch príspevkov sa treba v slovenských účelových spojeniach pozerať aj na predložku "pre". Aj ona sa totiž používa na vyjadrenie účelu len veľmi zriedkavo a v ustálených spojeniach. Typickým je spojenie pre prípad: Živnostníci sa na rozdiel od zamestnancov nemôžu poistiť pre prípad pracovného úrazu.

V mnohých ďalších spojeniach vyjadrujúcich účel sa však už predložka pre ocitá neprávom: Najvyššia slovenská ženská volejbalová súťaž už pozná rozpis zápasov pre sezónu 2015/2016. Dôverčivá dôchodkyňa nechala svoju tašku aj s hotovosťou voľne položenú pri hrobe, kým išla pre vodu. Sem majú možnosť prichádzať i dojčiace mamičky pre radu, alebo si vymeniť osobné skúsenosti. Abdulláh Bushovi povedal, že Izrael sa pre začiatok musí stiahnuť zo všetkých okupovaných palestínskych území, prepustiť z domáceho väzenia Jásira Aratafa a skončiť obliehanie Chrámu narodenia Pána v Betleheme. Pre ilustráciu – podobne vysoké boli podielové dane v roku 2008.

Všetko sú to príklady nesprávneho použitia predložky pre. Zväčša ju treba nahradiť predložkou "na", lebo primárne ňou sa v slovenčine vyjadruje účel: rozpis zápasov na sezónu, na začiatok musí stiahnuť, na ilustráciu. V spojeniach so slovesom ísť je správna predložka "po": po vodu, po radu, po noviny, po chlieb.

Kým v prípade predložky "k" sme cítili najmä vplyv nemčiny či češtiny, predložka "pre" je typická pre angličtinu, kde sa používa vo veľmi rôznorodých a pestrých situáciách a dosahuje množstvo významov. Väčšina z nich je slovenčine natoľko cudzia, že doslovné preklady do nášho jazyka neprenikajú. Výnimku však predstavuje spojenie for more information (call, contact...). To sa, azda pre svoju stručnosť, presadzuje aj v mnohých slovenských odkazoch typu: Pre viac informácií sleduj aj náš profil na facebooku. Pre viac informácií navštívte ktorúkoľvek pobočku alebo hypotekárne centrum. Pre viac informácií kontaktujte predplatiteľskú linku.

Napriek rastúcej obľúbenosti tohto spojenia v propagačných materiáloch ostáva zrejmý jeho kostrbatý neslovenský štýl. A hoci ide o ťažšie pretlmočiteľný výraz, ktorého preklad si vyžiada viac než tri slová, treba sa pokúšať riešiť tieto komunikačné situácie tvorivo. Napríklad: Ak si želáte viac informácií, kontaktujte..., Viac informácií získate na..., Viac informácií vám poskytneme na..., O ďalšie informácie môžete požiadať na čísle... Alebo heslovito: Viac informácií na čísle...