< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Predložka k - vo väzbách slovies

Ilustračné foto. Foto: TASR

Preventívnym opatrením je pozerať sa na predložku "k" v účelových spojeniach a predmetových väzbách s prezumpciou viny a uvažovať, či sa náhodou nenatíska na úkor slovenských variantov na alebo do.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Popri (nesprávnom) vyjadrovaní účelu sú ďalšou širokou oblasťou, kde predložka "k" rada „vyhadzuje z hniezda“ slovenské tvary, predmetové slovesné väzby. I tu sa ocitajú v role poškodených predložky "na" a "do".

Predložka "na" sa spája napríklad so slovesami podujať sa, podobrať sa, odvážiť sa, povzbudiť, vyzvať (na niečo, nie k niečomu). Obe posledné slovesá sa môžu viazať aj s predložkou do (čiže vyzvať na/ do, povzbudiť na/ do). Predložka do sa viaže aj so slovesom nútiť (do niečoho, nie k niečomu).

Pápež sa podujal k obnove plnej a úplnej jednoty kresťanov. Odvážili sa k „skoku do tmy“. Bosnianska vláda vyzvala k dobrovoľnej službe v armáde aj ženy. Americká obchodná komora nás povzbudila k aktívnemu lobingu za zrušenie víz do USA. Šéfovia, ktorí podceňujú vlastné i cudzie emócie, nedokážu povzbudiť k lepším výkonom nielen svojich podriadených, ale ani sami seba. Mučením ich nútili k zrade. Úlohy z bežného života nútia žiakov k aktivite a spájaniu poznatkov z rôznych predmetov.

Vo všetkých týchto prípadoch bola predložka k použitá nesprávne. Má byť: podujal sa na obnovu jednoty, odvážili sa na skok, vyzvala na službu, povzbudila do lobingu, nedokážu povzbudiť do výkonov, nútili ich do zrady, nútia do aktivity.

Samozrejme, aj predložka "k" má svoje ustálené väzby so slovesami a menami. Typické sú napríklad: blahoželať k narodeninám, láska k vlasti, úcta k šedinám, tendencia k alkoholizmu. Krátky slovník slovenského jazyka uvádza medzi týmito väzbami aj výzvu k rozvahe, nový Slovník súčasného slovenského jazyka však už tento príklad vypustil.

Dobrým preventívnym opatrením je teda pozerať sa na predložku "k" v účelových spojeniach a predmetových väzbách s prezumpciou viny a uvažovať, či sa náhodou nenatíska na úkor slovenských variantov na alebo do.