< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Prestaňme užívať počítače, aby nám nezabehli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Užívateľ je totiž odvodený od toho, kto niečo užíva; používateľ od toho, kto niečo používa. Internet, program, aplikáciu, sociálnu sieť atď. – užívame, alebo používame?

Bratislava 28. marca (TASR) - Používatelia počítačovej terminológie sa často nevedia vyhnúť slovu užívateľ. Javí sa ako takmer nevyhnutná súčasť novej komunikačnej sféry. Ale darmo, je nielen nespisovné, ale aj ľahko nahraditeľné.

Užívateľ je totiž odvodený od toho, kto niečo užíva; používateľ od toho, kto niečo používa. Internet, program, aplikáciu, sociálnu sieť atď. – užívame, alebo používame?

Takto postavená otázka znie až hlúpo, samozrejme, že toto všetko používame. Takže treba v týchto súvislostiach hovoriť o používateľovi, používateľoch.

Napriek tomu sú časté vety typu: Programy sú dosť drahé a bežný užívateľ využije len zlomok ich funkcií. K zodpovednosti za útok sa prihlásil užívateľ sociálnej siete Twitter, pridružený k hackerskej skupine Anonymous. Polícia zároveň odporúča všetkým užívateľom urobiť vo svojich počítačoch antivírusovú kontrolu. Švédsky súd uznal v roku 2009 vinnými zakladateľov stránky The Pirate Bay z toho, že miliónom užívateľov internetu ponúkli bezplatné sťahovanie hudby, filmov a počítačových hier z internetu.

Vo všetkých týchto výrokoch má správne figurovať podstatné meno používateľ.

V slovenčine je slovo užívateľ prípustné iba v odbornom právnickom význame osoby, ktorá má v užívaní nejakú nehnuteľnosť, pričom užívať by malo presne znamenať používať na svoj prospech, ale nevlastniť. Táto podmienka sa však ani v odborných textoch často nedodržiava a užívateľmi sú aj vlastníci.

Legitímne sa vyskytujú napr. vo vetách: Na rozdiel od obecných bytov sa družstevné byty ich užívateľom do osobného vlastníctva neodpredávajú, ale iba sa prevádzajú. Pri obvodových múroch cintorína pri ulici Palisády vznikol rad hrobiek, ktoré si užívatelia kúpili natrvalo. Krádežou mobilného telefónu a kľúčov, ktoré boli v motorovom vozidle, bola užívateľovi spôsobená škoda asi 100 eur.

Osobitnou skupinou sú užívatelia liekov a drog. Aj oni sa v odborných textoch hojne vyskytujú, hoci slovenské slovníky (zatiaľ) ich status nereflektujú. Keďže sa však lieky aj drogy „užívajú“, odvodenina užívateľ znie správne: Zistilo sa, že užívatelia tohto lieku sú náchylnejší na srdcové choroby. Priemerný užívateľ drogy spácha ročne 200 majetkových deliktov.

Zdá sa, že užívateľa sme importovali z češtiny, kde je sloveso užívat synonymom slovies používat, využívat a uživatel je aj ten, kto používa, využíva.

Vo význame využívať nájdeme občas užívateľa aj v slovenčine: Týka sa to vlastne všetkých užívateľov zdravotníckych služieb. Zdravotnícke služby neužívame ani nepoužívame, ale využívame. V slovenčine by sme azda mohli použiť pomerne krkolomnú odvodeninu využívateľ, krajšie však bude pohľadať iný výraz (príjemca, adresát).

Pri pokušení hovoriť o užívateľovi si teda vždy treba dať pozor na obsah slova. S týmto problémom sa stretla napr. niekdajšia Asociácia užívateľov bytov, ktorá neskôr rozšírila portfólio svojej činnosti a premenovala sa na Asociáciu užívateľov služieb. V tomto význame by sa však už patrilo hovoriť skôr o príjemcoch služieb. Asociácia dilemu vyriešila šalamúnsky – úplnou zmenou názvu na Ochranu slovenských spotrebiteľov.