< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Rokovania sa nemožno zúčastniť, iba na ňom alebo pri ňom

Lídri EÚ počas rokovania za okrúhlym stolom na summite EÚ v Bruseli, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bezpredložková genitívna väzba nesie znaky českého vplyvu a bola u nás spisovná v časoch, keď boli tieto vplyvy intenzívne a akceptované.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Na chybných slovesných väzbách sa často zúčastňuje sloveso zúčastniť sa. A to vtedy, keď ho používame v bezpredložkovom genitíve (zúčastniť sa niečoho). Správne sú len predložkové väzby – primárne s predložkou "na" (zúčastniť sa na niečom), zriedkavejšie aj s predložkami v a pri (zúčastniť sa v niečom alebo pri niečom).

Bezpredložková genitívna väzba nesie znaky českého vplyvu a bola u nás spisovná v časoch, keď boli tieto vplyvy intenzívne a akceptované. Doteraz však čítame napr.: Martinské divadlo sa zúčastní významných zahraničných festivalov. Exhibično-propagačných pretekov sa zúčastnili pretekári nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, Srbska či Čiech. Dostal ponuku zúčastniť sa konkurzu na pozíciu v právnom oddelení úradu. Prezident Ťiang Ce-min sa zúčastnil prvého stretnutia na najvyššej úrovni s USA za obdobie viac ako desať rokov.

Správne má byť: divadlo sa zúčastní na festivaloch, pretekári sa zúčastnili na pretekoch, dostal ponuku zúčastniť sa na konkurze, prezident sa zúčastnil na stretnutí.

Predložka "v" figuruje napr. v spojeniach zúčastniť sa v boji, v bitke, v povstaní, v súťaži, vo výberovom konaní... Podľa medzinárodnej dohody vojenskí lekári a zdravotnícky personál nemajú právo zúčastniť sa v bojoch so zbraňou v ruke. Ak máte záujem zúčastniť sa vo výberovom konaní na uvedené miesto, je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty... Čo bolo pre vás motiváciou zúčastniť sa v tejto súťaži? Šafárik sa zúčastnil vo viacerých deputáciách českého národného hnutia.

Predložka "pri" sa používa najmä v súvislosti s prebiehajúcim, neukončeným dejom, ktorý sa vyjadruje nedokonavými slovesami. Často sa preto spája so slovesnými podstatnými menami (zakončenými na príponu -ie) odvodenými od takýchto slovies: zúčastniť sa pri rokovaní, pri natáčaní, pri hľadaní, pri skúmaní, pri vyberaní... Prípadne sa použijú synonymá týchto podstatných mien: Hoci mohli hlavného kontrolóra vybrať bez výberového konania, vypísali ho a ponúkli zástupcom politických klubov zúčastniť sa pri jeho výbere. Uviedol však, že uvíta možnosť zúčastniť sa pri obnove irackého energetického priemyslu. Dobrovoľní hasiči zasahovali pri lesnom požiari v Ochodnici a zúčastnili sa pri hľadaní nezvestnej osoby. Investori sa obávajú, že narušenie diplomatických vzťahov prekazí plány firmy zúčastniť sa pri výskume ropných ložísk v Iraku. Rázne odmietol chodiť do prenatálnej poradne a zúčastniť sa pri pôrode.

Bezpredložková genitívna väzba sa zachovala v niektorých zaužívaných spojeniach. Krátky slovník slovenského jazyka napr. explicitne uvádza väzbu zúčastniť sa povstania (popri väzbách zúčastniť sa na povstaní aj v povstaní). Obľúbené je aj spojenie zúčastniť sa olympijských hier. Tieto väzby však čoraz väčšmi zastarávajú a očakáva sa, že pripravovaný Slovník súčasného slovenského jazyka ich už nebude akceptovať.

Sloveso zúčastniť sa teda používame vždy s predložkou, a to predovšetkým predložkou "na": Sondáž potvrdila mnohoročnú neochotu Poliakov zúčastniť sa na akýchkoľvek voľbách. Viaceré agentúry umožňujú študentom zúčastniť sa na stáži v USA. Po prvý raz budú mať filmoví fanúšikovia možnosť zúčastniť sa na verejnom premietaní Oscarov v kinosálach Palace Cinemas. Aby vedci mohli preskúmať doteraz nezmapovanú oblasť, zúčastnili sa na expedícii ľadoborca Polarstern.