< sekcia SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Spojenie a síce v spisovnej slovenčine neexistuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Maroš Černý

Situácia, v ktorej by spojenie a síce pri vyratúvaní alebo konkretizovaní bolo správne, neexistuje. Stačí si teda jednoducho zapamätať, že za čiarkou sa a síce v slovenčine nepoužíva.

Bratislava 10. januára (TASR) - Spojka "síce" sa okrem nesprávnej pozície na začiatku výpovede, ktorú sme analyzovali naposledy, zvykne chybne používať v spojení „a síce“. Najmä pri vyratúvaní, prípadne pri bližšom určovaní predmetu výpovede. Správne treba v týchto situáciách voliť výrazy „a to“, „čiže“, „konkrétne“.

Merkelová dnes po summite EÚ povedala zaujímavú vec, a síce, že efekt likvidity ECB je len dočasný a ďalšia nebude. V tejto vete sme svedkami typického príkladu na konkretizáciu. Správne by sme ju mohli naformulovať pomocou slov „konkrétne“ alebo „a to“: Merkelová povedala zaujímavú vec, a to, že efekt likvidity je len dočasný. Alebo: konkrétne, že efekt je len dočasný.

Podobne sa výpoveď spresňuje vo vete: Dostal som za úlohu vypracovať technologický projekt pre veľkú chemickú fabriku, lenže to najhlavnejšie, a síce technické podklady, som nedostal včas. Tu by sme mohli použiť okrem výrazov „konkrétne“, resp. „a to“ aj spojku „čiže“: To najhlavnejšie, čiže technické podklady, som nedostal.

Ďalšou situáciou nesprávneho použitia spojenia „a síce“, býva vyratúvanie: Medzi duchovnými budapeštianskej slovenskej evanjelickej cirkvi boli dvaja chýrni slovenskí básnici, a síce János Kollár a Daniel Bachát. Témy detskej časti výtvarnej súťaže boli tri, a síce Naj dovolenka našej rodiny, Na koho alebo na čo som hrdý, Zátišie u nás doma. Zmeny sa budú týkať dvoch oblastí, a síce prepočítavania hodnoty a výkonnosti fondov zo slovenských korún na eurá, ale aj inej investičnej stratégie.

Vo všetkých troch prípadoch sa malo namiesto spojenia „a síce“ použiť spojenie „a to“: dvaja slovenskí básnici, a to János Kollár a Daniel Bachát; tri témy súťaže, a to Naj dovolenka...; zmeny sa budú týkať dvoch oblastí, a to prepočítavania hodnoty a investičnej stratégie. Prípadne sa dá v týchto situáciách narábať s dvojbodkou alebo inými štylistickými nástrojmi.

Situácia, v ktorej by spojenie „a síce“ pri vyratúvaní alebo konkretizovaní bolo správne, neexistuje. Stačí si teda jednoducho zapamätať, že za čiarkou sa „a síce“ v slovenčine nepoužíva.