SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Osobitne, dovedna či so spojovníkom?

Bez medzier píšeme jednotlivé časti zložených slov, ktoré zväčša vznikajú spojením prídavného a podstatného mena – napríklad veľkomesto, literárnovedný, banskobystrický, horolezec, minisukňa.

SLOVENČINA: Dávame si preplatiť cestovný lístok?

Je sloveso preplatiť v tomto prípade použité správne?

SLOVENČINA: Je správne používať slovíčko ohľadne?

Slovník odporúča namiesto slova ohľadne používať spojenia ako pokiaľ ide o...; čo sa týka...; vzhľadom na...; vo veci; o veci,...

SLOVENČINA: Ako znie floskula, ktorá je zároveň kalkom?

S jednou z takých floskúl sa už stretávame aj v prekladovej beletrii či v novinových textoch: keď píšuci použije spojenie „niekto znel ako“.

SLOVENČINA: Ako to máte vy?

S novou floskulou tvorivo narábajú aj spisovatelia.

SLOVENČINA: Ideme von alebo vonku?

Von a vonku. Obe sú síce príslovky, no každú z nich správne používame v inej komunikačnej situácii.

SLOVENČINA: Svoje si už idú nielen reperi a športovci, ale aj biskupi

Floskula ísť si svoje patrí medzi najnovšie a najživšie, zo spodnejších, hovorových vrstiev jazyka sa úspešne prepracovala aj do publicistiky.

SLOVENČINA: Saunu nemusím, ale švédske stoly môžem

Slovesá musieť a môcť sú vo svojej spisovnej podobe neplnovýznamové, čiže sa musia spájať ešte s ďalším slovesom v neurčitku (musieť urobiť, môcť neurobiť).

SLOVENČINA: Poďme riešiť floskuly

Floskula sa zvykne definovať ako prázdna, bezobsažná fráza. Má blízko ku klišé, ktoré je najprv originálne, metaforické, ale nadmerným používaním sa ošúcha.

SLOVENČINA: Prestaňme užívať počítače, aby nám nezabehli

Užívateľ je totiž odvodený od toho, kto niečo užíva; používateľ od toho, kto niečo používa. Internet, program, aplikáciu, sociálnu sieť atď. – užívame, alebo používame?

SLOVENČINA: Nemýľme si dopad s dosahom

Ak máme na mysli účinok, vplyv, dosah, hodnotí sa výraz dopad ako subštandardný, čiže nespisovný.

SLOVENČINA: Aj stojí pred slovom, tiež patrí zaň

Aj, ani, tiež (prípadne i) patria medzi vytyčovacie zdôrazňovacie častice.

SLOVENČINA: Je zdieľanie izieb či postelí ešte stále zakázané?

Bohemizmus zdieľať odvodený z českého sdílet sa používa vo význame mať niečo spoločné.

SLOVENČINA: Parazituje príslovka stále pri stupňovaní stále častejšie?

Vo všetkých týchto prípadoch mala byť správne použitá príslovka čoraz.

Prečo Východoslovák stále používa príslovku stále nesprávne?

Je totiž rozdiel, ak napr. na konkurz stále prichádza veľa záujemcov a zakaždým prichádza veľa záujemcov.

SLOVENČINA: Nie je rola ako roľa

Chyby robíme obzvlášť pri ich skloňovaní.

SLOVENČINA: Je vhodné používať časticu snáď?

Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovíčko snáď ako menej vhodné. Ide o čechizmus. Namiesto neho odporúča používať skôr výrazy ako azda, hádam, možno, vari, nebodaj.

SLOVENČINA: Facebook či facebook?

Názvy sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Instagram, Pokec, Skype či internetová encyklopédia Wikipédia – všetky píšeme s veľkým začiatočným písmenom.

SLOVENČINA: Ako je to s tým jednaním?

Krátky slovník slovenského jazyka hovorí, že nezvratný tvar slovesa jednať je nesprávny. Používame ho nesprávne vtedy, keď hovoríme o tom, že o niečom rokujeme, diskutujeme.

SLOVENČINA: Buď s čiarkou, alebo bez čiarky?

V prípade spojky alebo nepíšeme čiarku vtedy, keď ňou spájame dve slovné spojenia na rovnakej úrovni, to znamená, že nejde o vylučovací vzťah.