SLOVENČINA: Jazykové okienko

SLOVENČINA: Nemajme za to, je to nespisovné

Azda najväčšmi cudzorodo pôsobí nespisovná právnická barlička v prostredí novinárskeho štýlu.

Robí herečka profesionálne divadlo, alebo profesionálne robí divadlo?

Slovosled je dôležitý. V tomto prípade ide o poradie slovesa a príslovky, ktorá ho rozvíja.

SLOVENČINA: Kam alebo kde?

Kam je opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa pýtame na smer. Kde je rovnako opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa však pýtame na miesto.

SLOVENČINA: „Akonáhle“ je v spisovnom prejave neprípustné

Namiesto spojky akonáhle je správne použiť spojku "len čo" alebo "hneď ako", "sotva".

SLOVENČINA: Ako je to so spojkou nakoľko?

V spisovnej slovenčine nie je prípustná, je knižná, ale pripúšťa sa v niekoľkých prípadoch.

SLOVENČINA: Sú príčinné spojky lebo a pretože rovnocenné?

Výskyt v Slovenskom národnom korpuse mierne nahráva spojke lebo, ktorá sa používa približne o 20 % častejšie ako spojka pretože.

Príčinné vety sú krajšie preto, lebo namiesto že používame lebo

Spojka lebo je základná príčinná spojka, bez štylistického zafarbenia. Spojka že má, naopak, veľmi pestré využitie, nadobúda všemožné významy a môžeme ju nájsť v mnohých typoch vedľajších viet.

SLOVENČINA: Po prvé či za prvé?

V praxi vyzerá používanie správnych predložiek nasledovne: Po prvé si to nemyslím a po druhé to neurobím.

SLOVENČINA: Rokovania sa nemožno zúčastniť, iba na ňom alebo pri ňom

Bezpredložková genitívna väzba nesie znaky českého vplyvu a bola u nás spisovná v časoch, keď boli tieto vplyvy intenzívne a akceptované.

SLOVENČINA: Have a pekný deň!

V snahe vyhnúť sa otrockému prekladu anglického - have a nice day! - sa nám teda ponúka viacero možností.

SLOVENČINA: Aby sa vykanie nestalo tykaním

Keď vykáme, sloveso je vždy – aj v mužskom, aj v ženskom rode – vyčasované v druhej osobe množného čísla. Čiže – boli ste tam, prišli ste, zabudli ste na to.

SLOVENČINA: Ako je to s medzerami pri spojovníku a pomlčke?

O tom, ako sa správne píšu medzery v rôznych príkladoch, hovorí norma STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností.

SLOVENČINA: Naozaj to dáme?

Zdá sa, že nový význam slovesa dať k nám prišiel z češtiny, kde je v obehu už dlhšie a zakorenil sa hlbšie.

SLOVENČINA: Ako môže byť niekto rád za vydreté tri body?

Prídavné meno rád (používané zväčša ako príslovka) sa v slovenčine s predložkou za nespája.

SLOVENČINA: Predložka pre - kedy vyhadzuje z textu na alebo po

Kým v prípade predložky k sme cítili najmä vplyv nemčiny či češtiny, predložka pre je typická pre angličtinu.

SLOVENČINA: Predložka k - vo väzbách slovies

Preventívnym opatrením je pozerať sa na predložku "k" v účelových spojeniach a predmetových väzbách s prezumpciou viny a uvažovať, či sa náhodou nenatíska na úkor slovenských variantov na alebo do.

SLOVENČINA: Predložka k - pri vyjadrovaní účelu

Predložka k sa zvykne presadzovať na úkor preložiek na a do. Deje sa to najmä v situáciách, keď chceme vyjadriť účel, a tiež v predmetových väzbách slovies.

SLOVENČINA: Ako u nás cudzie slová zdomácnili

Nenosíme obľúbené jeansy, ale džínsy. Hráme florbal, nie floorball, dáme si záležať, aby sme mali dobrý mejkap, nie make-up.

SLOVENČINA: Kedy používame keď a kedy?

Kedy ako opytovaciu príslovku, zameranú na časový úsek či bod, používame v otázkach.

SLOVENČINA: Ako používať slovenské úvodzovky?

Ak uvádzame výraz, ktorý je spojený s iróniou, je inak myslený, taktiež používame úvodzovky.