Quantcast
< sekcia Slovensko

Важлива інформація для громадян України

Foto: Unsplash.com / Nataliya Smirnova

Dôležité informácie pre občanov Ukrajiny

Важлива інформація для громадян УкраїниВійна в Україні вигнала мільйони людей зі своїх домівок. Деякі з них знайшли притулок на території Словаччини. Державні установи, органи самоврядування, неурядові організації та й самі громадяни Словацької Республіки намагаються створити якнайкращі умови для подолання цієї надзвичайної ситуації.

Прес-агентство Словацької Республіки (TASR) через новинний портал TERAZ.SK пропонує українським громадянам, які приїжджають до Словаччини, висвітлювати найважливішу інформацію про поточні події. TASR використовує офіційні ресурси урядового інформаційного порталу, а також інші ресурси організацій, які надають допомогу біженцям від війни в Україні.

В'їзд та проживання громадян України на території Словаччини


Наразі для в’їзду на територію Словацької Республіки громадяни України можуть використати три прикордонні переходи: Убля, Вишнє-Нємецьке та Вельке Слеменце. Найважливішу інформацію щодо перетину кордону, необхідних документів, реєстрації чи заяви на проживання можна знайти тут:
Інформація для українців, які хочуть залишитися в Словаччині

Проживання в Словаччині


Після перетину кордону багатьом біженцям від війни в Україні потрібно знайти тимчасове або довгострокове житло в Словаччині. Представники державних та громадських організацій надають всю необхідну інформацію безпосередньо на прикордонних переходах.

Проживання для біженців від війни в Україні

Медичні послуги


Медичні послуги постраждалим від війни в Україні надаватимуться відповідно до статусу. Якщо Словаччина є транзитною країною, особа має право на невідкладну медичну допомогу. Особи, які подають заяву на тимчасовий притулок або статус біженця мають право на невідкладну та необхідну медичну допомогу. У відповідній області чи місті є амбулаторна служба екстреної допомоги або приймальня центральної лікарні.

Інформація про захворювання на COVID-19

Невідкладна стоматологічна допомога - список лікарів
Медичні експрес консультації, поради спеціалістів або супровід громадян України для кращої орієнтації в системі охорони здоров’я Словацької Республіки забезпечать зацікавленим особам створені оперативні інформаційні відділення.

Лінія здоров'я для України

Соціальне забезпечення на території Словацької Республіки


Матеріальна допомога виступає як фінансова допомога тим, хто не в змозі собі забезпечити елементарні життєві умови і не може самостійно збільшити свої доходи. На даний момент до таких осіб можна віднести і тих, хто втікає від війни в Україні.

Фінансова допомога громадянам України в Словаччині

Освіта в Словаччині


У Словаччині відвідування школи є обов’язковим для дітей віком до 16 років. Дітям громадян України надається можливість відвідувати словацькі школи за місцем проживання або в іншому визначеному місці.

Освіта для дітей громадян України

Можливості працевлаштування в Словаччині


Жителі України, яким надано тимчасовий притулок, мають такий самий доступ до ринку праці, як і громадяни Словаччини (крім державних службовців). Вони можуть працевлаштовуватися за трудовим договором або за угодою.

Можливості працевлаштування громадян України

Словаччина як транзитна країна


Громадяни України, для яких Словаччина є транзитною країною і які прямують до інших країн, можуть отримати всю необхідну інформацію в посольствах цих країн на території Словаччини.

Контакти посольств і консульств у Словаччині

Аварійно-рятувальні служби в Словацькій Республіці


На території Словацької Республіки діють аварійно-рятувальні служби. Вони надають невідкладну допомогу людям, які опинилися в надзвичайній ситуації і мають у своєму розпорядженні так звані «гарячі лінії». Всі служби також підключені до центральної лінії надзвичайної допомоги 112.

Поліція
Телефон: 158, 112

Амбулаторне відділення
Телефон: 155, 112

Пожежна станція
Телефон: 150, 112

Інфолінії Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки для україномовних
+421 513 816 111
+421 259 765 111Dôležité informácie pre občanov Ukrajiny


Vojnový konflikt na Ukrajine vyhnal z domovov milióny ľudí. Časť z nich našla útočisko aj na Slovensku. Štátne inštitúcie, samosprávy, mimovládne organizácie i samotní občania Slovenskej republiky sa snažia vytvárať čo najlepšie podmienky pre zvládnutie tejto mimoriadnej situácie.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prostredníctvom spravodajského portálu TERAZ.SK ponúka ukrajinským občanom prichádzajúcim na Slovensko súhrn najdôležitejších informácií, ktoré súvisia s aktuálnym dianím. TASR pri tom využíva oficiálne zdroje vládneho informačného portálu, ale aj ďalšie zdroje organizácií zabezpečujúcich pomoc vojnovým utečencom.

Vstup občanov Ukrajiny na Slovensko a pobyt na jeho území
Pre vstup na územie Slovenskej republiky pre ukrajinských občanov sú aktuálne vyhradené tri hraničné priechody: Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence. Najdôležitejšie informácie súvisiace s prechodom hranice, potrebnými dokladmi, registráciou prípadne so žiadosťou o pobyt nájdete na:
Informácie pre Ukrajincov, ktorí chcú zostať na Slovensku

Možnosti ubytovania na území Slovenska
Po prekročení hraníc potrebujú mnohí vojnoví utečenci z Ukrajiny nájsť na Slovensku dočasné, prípadne dlhodobejšie ubytovanie. Informácie už priamo na hraničných priechodoch poskytujú zástupcovia vládnych a mimovládnych organizácií.

Ubytovanie pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť bude pre ľudí postihnutými vojnovým konfliktom na Ukrajine poskytovaná na základe ich statusu. V prípade, že Slovensko je tranzitnou krajinou, osoba má nárok na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Žiadatelia o dočasné útočisko alebo žiadatelia o azyl majú nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice.

Informácie o ochorení COVID-19

Neodkladná stomatologická starostlivosť – zoznam lekárov
Rýchle zdravotné konzultácie, rady špecialistov alebo usmernenie ukrajinských občanov pre lepšiu orientáciu v zdravotnom systéme Slovenskej republiky poskytnú záujemcom operatívne zriadené pracoviská.

Linka zdravia pre Ukrajinu

Sociálne zabezpečenie na území SR
Pomoc v hmotnej núdzi slúži, ako finančná pomoc pre tých, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si základné životné podmienky a nedokážu si príjem zvýšiť vlastným pričinením. Za tieto osoby možno v súčasnosti považovať aj osoby, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Finančná pomoc pre občanov Ukrajiny na Slovensku

Školstvo a vzdelávanie na Slovensku
Na Slovensku je povinná školská dochádzka pre deti do 16 rokov. Deti ukrajinských občanov môžu navštevovať slovenské školy a bude im umožnené štúdium v mieste pobytu alebo na inom určenom mieste.

Vzdelávanie pre deti občanov Ukrajiny

Možnosti zamestnania na Slovensku
Obyvatelia Ukrajiny, ktorí získali dočasné útočisko, majú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenska (okrem štátnozamestnaneckých miest). Môžu sa zamestnať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.

Pracovné možnosti pre občanov Ukrajiny

Slovensko ako tranzitná krajina
Občania Ukrajiny, pre ktorých je Slovensko tranzitnou krajinou a smerujú do iných štátov, môžu informácie o možnostiach získať aj priamo na zastupiteľských úradoch týchto krajín.

Kontakty na veľvyslanectvá a konzuláty na Slovensku


Zložky záchranného systému v Slovenskej republike
Na území Slovenskej republiky fungujú zložky záchranného systému. Tie poskytujú okamžitú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú v núdzovej situácii a všetky majú k dispozícii tzv. tiesňové volania. Všetky zložky sú napojené aj na centrálnu tiesňovú linku 112.

Polícia
Telefónne číslo: 158, 112

Ambulancia
Telefónne číslo: 155, 112

Hasiči

Telefónne číslo: 150, 112

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby
+421 513 816 111
+421 259 765 111