Quantcast
< sekcia Slovensko

Rezort zahraničia: Osobitný zákon o národnostných menšinách netreba

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa rezortu ani z ústavy nevyplýva, že oblasť práv príslušníkov národnostných menšín by mala byť predmetom jednej vnútroštátnej právnej normy.

Bratislava 31. januára (TASR) – Rozsah práv a osôb patriacich k národnostným menšinám je v Slovenskej republike nadštandardný a vzhľadom na existujúcu legislatívu v tejto oblasti, ktorá plne korešponduje s medzinárodnými záväzkami SR, nie je potrebný osobitný zákon o národnostných menšinách. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR to uviedlo v reakcii na legislatívny zámer samostatného zákona o národnostných menšinách, ktorý koordinuje úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Podľa rezortu ani z ústavy nevyplýva, že oblasť práv príslušníkov národnostných menšín by mala byť predmetom jednej vnútroštátnej právnej normy. "Pokiaľ by SR mala k takejto zásadnej zmene národnostnej legislatívy pristúpiť, mali by byť otázky predmetom širokej odbornej diskusie, ktorá by mala byť zároveň primerane načasovaná,“ uviedol postoj MZVaEZ hovorca rezortu Juraj Tomaga.

Ministerstvo ďalej upozorňuje, že ani pojem "práva národnostných menšín“ používaný v návrhu legislatívneho zámeru nie je v súlade s terminológiou používanou na pôde Rady Európy, Európskej únie a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ani v súlade so slovenskou ústavou, ktorá používa slovné spojenie "práva občanov patriacich k národnostným menšinám“.

"S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti ministerstvo neodporúča ďalšie procesovanie legislatívneho zámeru zákona, ktorý bol prezentovaný splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny,“ informoval Tomaga.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o národnostných menšinách schválili členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom ostatnom rokovaní (23.1.), a to i napriek stanovisku MZVaEZ, ktoré na rokovaní predniesol zástupca rezortu. Výbor zároveň odporučil Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť predložiť návrh legislatívneho zámeru zákona o národnostných menšinách vláde SR.

Na koncepte legislatívneho zámeru pracovala od apríla 2019 pracovná skupina zložená zo zástupcov úradu splnomocnenca a odborníkov z radov národnostných menšín. Na prelome rokov prešiel návrh pripomienkovaním organizáciami združujúcimi národnostné menšiny. Samostatný zákon má podľa splnomocnenca Lászlóa Bukovszkého pomôcť zjednotiť súčasnú rozdrobenú právnu úpravu v danej oblasti a komplexne definovať menšinové práva v zmysle ústavy i prijatých medzinárodných záväzkov a odporúčaní. "Konečna podoba legislatívneho zámeru by mala byť východiskom pre budúcu vládu pri tvorbe svojho programového vyhlásenia a legislatívneho plánu na nasledujúce obdobie," avizoval splnomocnenec.