Quantcast
< sekcia Slovensko

Významný matematik Štefan Schwarz by mal sto rokov

prof. RNDr. Štefan Schwarz Foto: TASR/Ladislav Roller

Profesor Schwarz bol originálny mysliteľ a vedec a mal obrovský vplyv na rozvoj slovenskej vedy a výchovu generácií mladých matematikov.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Spomienková konferencia pri príležitosti 100. výročia narodenia významného československého matematika a pedagóga akademika (1914 - 1996) bola dnes na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave.

Konferenciu usporiadal Matematický ústav SAV v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) a Predsedníctvom SAV. Odzneli na nej vystúpenia popredných predstaviteľov STU a SAV, spolupracovníkov a žiakov prof. Schwarza, ako aj hostí z Českej republiky a USA. Bol medzi nimi aj známy slovenský matematik Karol Nemoga, jeden z posledných žiakov prof. Schwarza.

Riaditeľ Matematického ústavu SAV prof. Anatolij Dvurečenskij v úvode konferencie priblížil život a prácu Š. Schwarza, ktorý vyštudoval matematiku a fyziku na Karlovej univerzite v Prahe. Bol zakladajúcim členom korešpondentom Československej akadémie vied (ČSAV) a SAV, v rokoch 1965-1970 pôsobil ako predseda SAV, ako riaditeľ Matematického ústavu SAV (1964-1988), bol profesorom Slovenskej vysokej školy technickej - SVŠT (dnešná STU), vedúcim katedry matematiky SVŠT a katedry matematiky Fakulty elektrotechniky SVŠT. Napísal desiatky pôvodných vedeckých prác, venoval sa najmä teórii pologrúp. Pôsobil vo vedeckých radách mnohých československých a zahraničných vedeckých časopisov a získal rad ocenení.

Rektor STU prof. Robert Redhammer vyzdvihol najmä dlhoročnú pedagogickú činnosť profesora Schwarza na SVŠT - dnešnej STU. Pripomenul okrem iného, že Štefan Schwarz bol počas vojny v koncentračnom tábore, odkiaľ sa vrátil v apríli 1945 a už v roku 1946 prevzal vedenie prvého Ústavu matematiky na vtedajšej SVŠT. Profesor Schwarz dokázal vysvetliť matematiku veľmi zrozumiteľne pre všetkých, dokázal vysvetliť aj "nezrozumiteľné veci", povedal Redhammer. V tejto súvislosti vyslovil obavy zo súčasného stavu výučby matematiky na slovenských školách i z toho, že matematika nie je povinným maturitným predmetom a len malá časť stredoškolákov maturuje z tohto predmetu. "Pritom matematika je veľmi dôležitá pre rozvoj logického a abstraktného myslenia a je potrebná nielen pre matematikov, ale aj pre odborníkov z iných oblastí", zdôraznil rektor STU.

Profesor Schwarz bol originálny mysliteľ a vedec a mal obrovský vplyv na rozvoj slovenskej vedy a výchovu generácií mladých matematikov, zdôraznila okrem iného podpredsedníčka SAV Eva Majková. Konferenciu obohatil svojím vystúpením aj emeritný profesor Paul Mostert z University of Kansas v USA. Podelil sa s účastníkmi konferencie o svoje zážitky a spomienky na medzinárodné sympózium matematikov venované teórii pologrúp, ktoré sa uskutočnilo v roku 1968 v bývalom Československu, v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pri Bratislave.

Pútavým spôsobom priblížil osobnosť prof. Schwarza bývalý dlhoročný predseda SAV prof. Štefan Luby, ktorý o ňom publikoval viaceré články a venoval mu pozornosť aj vo svojich knihách.

V rámci konferencie odhalili na budove Úradu predsedníctva Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej 49 bustu prof. Štefana Schwarza. Jej autorom je akademický sochár doc. Jozef Barinka z Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Busta a nápis pod ňou pripomínajú, že v tejto budove pôsobil prof. Štefan Schwarz, významný československý matematik a pedagóg.

Popoludní, v záverečnej časti konferencie, odzneli prednášky prof. Štefana Porubského a prof. Márie Demlovej z Prahy venované matematickým výsledkom Štefana Schwarza.