< sekcia Slovensko

Moravčíková: S vytvorením Najvyššieho správneho súdu máme dva problémy

Andrea Moravčíková, archívne foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

V súčasnosti je potrebné mať 24 civilných, 15 obchodných a 16 trestných sudcov a pokiaľ neodídu sudcovia správneho kolégia, musíme ich zaradiť do zostávajúcich kolégií.

Bratislava 27. januára (TASR) – Základným predpokladom vytvorenia Najvyššieho správneho súdu bolo odčlenenie správneho kolégia z Najvyššieho súdu (NS) SR. Tomu zodpovedá aj ďalšia úvaha exekutívy, a to získanie finančných prostriedkov. Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo tieto prostriedky použiť z rozpočtu NS SR. Uviedla to pre TASR podpredsedníčka NS SR Andrea Moravčíková.

„S vytvorením novej inštitúcie teda narážame na dva problémy. Problém finančného krytia a problém hladkého personálneho prechodu. Zákonodarca vytvoril nový správny súd o počte 30 sudcov, automaticky teda plánuje vziať z rozpočtu NS SR prostriedky zodpovedajúce 30 sudcom a ich podporného personálu. Táto úvaha je logická. Jediný nedostatok spočíva v tom, že takýto prechod Ministerstva spravodlivosti SR robí automaticky len pre finančné prostriedky, hoci reálne tú agendu na NS SR vykonáva v súčasnosti 22 sudcov," objasnila.

Podľa nej sa môže stať, že NS SR sa vezmú prostriedky na 30 sudcov, zároveň mu zostane 20 sudcov, špecialistov zameraných na správne právo. NS SR však nebude mať prostriedky na ich výplaty, ale bude im zo zákona povinný nájsť uplatnenie v iných agendách.

„NS SR disponuje prostriedkami pre 85 sudcov, pričom Ministerstvo spravodlivosti SR, respektíve Ministerstvo financií SR nám vezme prostriedky na 30 sudcov, zostanú nám prostriedky na 55 sudcov. V súčasnosti je potrebné mať 24 civilných, 15 obchodných a 16 trestných sudcov a pokiaľ neodídu sudcovia správneho kolégia, musíme ich zaradiť do zostávajúcich kolégií. Okrem toho, že nám civilné, obchodné a možno trestné kolégium obsadia sudcovia dokonale špecializovaní na agendu, ktorá patrí inej inštitúcii, nebudeme mať prostriedky na ich mzdy. Na druhej strane, iná inštitúcia bude disponovať prostriedkami na 30 sudcov, pričom je reálne možné, že týchto sudcov nebude vedieť doplniť, obsadiť plánované miesta. Jednoducho, že táto inštitúcia v predpokladanom počte sudcov pri svojom rozbehu ich mať nebude," vyslovila svoj názor.

Podľa podpredsedníčky NS SR nie je možné dospieť k záveru, že ak niekto vie špičkovo vyronávať na najvyššej inštancii správne súdnictvo, bude vedieť zo dňa na deň špičkovo vykonávať agendu občianskeho, obchodného alebo trestného práva.

„Vytváraním novej, bez pochýb potrebnej a dôležitej inštitúcie zároveň spôsobíme, že NS SR bude musieť relatívne dlhé obdobie bojovať s rekvalifikáciou vlastných sudcov, čím nespochybňujem spôsobilosť dlhoročných správnych sudcov," povedala Moravčíková.