< sekcia Slovensko

Absurdný výskum mení priority štátu

Foto: www.sudocrem.co.uk

Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal materiál Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.

Bratislava 26. novembra (OTS) - Stratégia reaguje na Reprezentatívny výskum prevalencie násilia páchaného na deťoch v SR, z ktorého záverov údajne vyplýva, že vyše tretina detí na Slovensku je podrobovaná násiliu, pričom treba dodať, že tento výskum vykonaný dotazníkovou formou na vzorke cca 1500 ôsmakov a deviatakov je účelový, neadekvátny, odtrhnutý od slovenskej reality, vznikol pod vplyvom zahraničných zdrojov a jeho závery sú zavádzajúce. Štátne inštitúcie ho však vzali za bernú mincu, chceli uveriť vysokému číslu detských obetí násilia a vytýčili si štátnu prioritu boja proti tomuto násiliu.

Keďže Stratégia v predloženej forme vykazuje obrovské množstvo nedostatkov a pritom je to veľmi dôležitý strategický materiál, ktorý môže mať vážny negatívny dosah na atmosféru celej spoločnosti a priamo zasahovať rodiny, o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vypracovala sériu jedenástich pripomienok. Odporúčame občanom, aby si ich podrobne preštudovali, pretože obsahujú dôležité informácie. Možno ich podporiť cez Portál právnych predpisov, a to do 29.11. Inštrukcie ako postupovať a celé znenie pripomienok uvádzame na stránke nášho o.z.: http://rizikaockovania.sk/leg/pripomienka_2013_nsod.html

V našich pripomienkach ide najmä to, aby sa Stratégia zásadne prepracovala, pretože nevychádza zo slovenských podmienok, tradičnej výchovy, zvykov a legislatívneho stavu, nereflektuje príčiny a spoločenské vplyvy, ktoré zhoršujú situáciu v rodinách a nezameriava sa na hľadanie riešení v odstraňovaní príčin tohto stavu. Na základe neadekvátneho vyhodnotenia Výskumu násilia nemožno vytvárať nijaké závery, a tým skôr sa na základe neho nemôžu prehodnocovať štátne priority.

Vykonaný Výskum násilia zmiešal násilie páchané na deťoch, ktoré je spoločensky neprípustné, s primeranými a tradičnými výchovnými prostriedkami, ktoré sú v súlade so zákonom o rodine. Ďalej v ňom chýba jasné rozčlenenie na šikanu v škole – ktorá je skutočne narastajúcim problémom – domáce násilie, domáce výchovné tresty a násilie ulice.

Výskum násilia a jeho interpretácia nie je použiteľná na ten účel, na aký sa v Stratégii používa, lebo vykazuje výrazné nedostatky. Napríklad, odmietnutie rozprávať sa s dieťaťom, vynadanie za priestupok, mierne fyzické tresty (zákon o rodine ich pripúšťa) nemôžu byť zaraďované do násilia páchaného na deťoch, ako sa to udialo. Uviesť kľačanie v krajine s vysokým podielom kresťanov ako fyzické násilie páchané na deťoch je neadekvátne. Nedostatok jedla nemožno hodnotiť ako zanedbávanie – môže svedčiť o sociálnej núdzi, alebo nutnosti výrazného šetrenia, čo je bežný jav na Slovensku. Keď deviataka nechajú doma samého, hoci nevie, kde rodičia sú, je absurdné to považovať za zanedbávanie. Ak deti na otázku: „Bývaš v domácnosti, kde nefunguje toaleta, umývadlo alebo sporák?“ v 25% povedali „áno“, započítali aj kvapkajúci kohútik na umývadle? Akému účelu má slúžiť táto otázka? Aby si zahraničie myslelo, že v 25% domácností na Slovensku nemáme kúpeľňu a kuchyňu? Otázka, či má dieťa k dispozícii všetky školské potreby, nemá čo robiť v dotazníku – bežne školy mávajú nedostatok niektorých učebníc či pracovných zošitov - to nemôže byť hodnotené ako zanedbávanie dieťaťa zo strany rodičov. Vidno, že zadávatelia prieskumu vôbec nevychádzajú zo slovenských pomerov!

Za neoriginalitu a nenastavenie prieskumu na slovenské pomery by mali byť vyvodené personálne dôsledky, pretože v konečnom dôsledku došlo k šíreniu poplašnej správy s následnou panickou reakciou zo strany štátnych inštitúcií.

Žiadame zvážiť nové riziká vyplývajúce z realizácie Stratégie a prijať opatrenia na elimináciu týchto rizík. Hrozí nastolenie totalitárnej spoločnosti a atmosféry nedôvery, strachu, násilia páchaného spoločnosťou na rodičoch, ktorá sa rodičov snaží vychovávať psychickým násilím, podozrievanie každého každým (napr. v Británii, kde aj športový tréner musí nahlásiť každú modrinu dieťaťa, to zašlo tak ďaleko, že sa rodičia boja ísť k lekárovi aj so zlomeninou, aby neboli obvinení z týrania dieťaťa.) Preto žiadame zapracovať do Stratégie mechanizmy ochrany proti nastoleniu totalitných praktík a žiadame, aby chránil deti pred pedofilne orientovanou povinnou sexuálnou výchovou v zmysle štandardov WHO a proti povinnému poučovaniu detí o sexuálnom zneužívaní v LGBTI sfarbení.

Žiadame vypustiť zmienku o „pozitívnom rodičovstve“, pretože je len pekne znejúca fráza, fakticky ide však o to, že oberá rodičov o väčšinu výchovných prostriedkov, a ak ich budú chcieť uplatniť, môžu byť podrobení perzekúcii. Ide de facto o presadenie nulových trestov, čo je aj v rozpore so súčasne platným zákonom o rodine.

Ing. Iva Vranská Rojková,
predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania