< sekcia Slovensko

Agel: Snaha vytvárať lôžka dlhodobej starostlivosti je správna

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rezort poukázal tiež na to, že počet lôžok na akútnu starostlivosť je príliš vysoký.

Bratislava 1. júna (TASR) - Snaha rezortu zdravotníctva zamerať sa pri optimalizácií siete nemocníc na vytvorenie lôžok následnej a dlhodobej starostlivosti je správna. Problémom však bude nájsť nové plnohodnotné zameranie a postavenie tým zariadeniam, ktoré sa boria s minimálnymi materiálno-technickými a odbornými požiadavkami na počet špecializovaných zdravotníckych výkonov. Pre TASR to uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel, ktorá prevádzkuje sieť nemocníc.

"Určite budeme súhlasiť s myšlienkou, že je nutné 'fokusovať' sa na vytvorenie lôžok následnej a dlhodobej starostlivosti, predovšetkým intenzívnej včasnej rehabilitácie," spresnila Pavliková. Pripomenula však, že súčasťou optimalizácie siete nemocníc je aj otázka medicínskej kvality a počtu minimálnych výkonov, ktoré by dané zariadenie malo vykonávať, aby bola zaručená odborná kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Bude preto podľa nej nutné nájsť rozumné riešenie medzi vytvorením lôžok následnej a dlhodobej starostlivosti a nájdením nového plnohodnotného postavenia v pevnej sieti poskytovateľov tým zariadeniam, ktoré sa boria najmä s minimálnymi odbornými požiadavkami na počet špecializovaných zdravotníckych výkonov.

"V každom prípade by mala táto optimalizácia reflektovať regióny Slovenska, zaistenie dostupnosti k akútnej zdravotnej starostlivosti, ale zároveň vytvoriť aj pomernú dostupnosť k lôžkam postakútnej, následnej a dlhodobej starostlivosti spravodlivým systémom pre všetkých obyvateľov Slovenska vo všetkých regiónoch a oblastiach," skonštatovala Pavliková.

Pripravovaná optimalizácia nemocníc by mala podľa rezortu zdravotníctva definovať nárok pacienta, teda aký typ zdravotnej starostlivosti má pacient dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od indikácie, za akých podmienok a v akej kvalite. Vytvoriť by sa mala optimálna sieť nemocníc, ktorá sa bude odvíjať od reálnej potreby lôžok, stanovia sa transparentné podmienky na tvorbu siete, centralizujú sa náročné výkony.

Systém bude podľa ministerstva zdravotníctva nastavený tak, že pacient bude mať garanciu časovej dostupnosti. Zároveň však bude mať možnosť voľby poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úrovne nemocníc budú definované cez poskytovanú starostlivosť a nie podľa odbornosti.

Rezort poukázal tiež na to, že počet lôžok na akútnu starostlivosť je príliš vysoký. Po novom ich má byť menej, ale budú kvalitne vybavené a zároveň by mal byť k nim dostatočný zdravotnícky personál. Ostatné lôžka sa budú transformovať.