Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. december 2023Meniny má Oldrich
< sekcia Slovensko

Agentúra životného prostredia:Ovzdušie znečisťujú emisie z výfukov áut

Bez popisu Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Európska environmentálna agentúra tvrdí, že znečistené ovzdušie každoročne spôsobí viac ako 1200 úmrtí ľudí mladších ako 18 rokov.

Bratislava 20. mája (TASR) - Okolie slovenských škôl je poznačené zhustenou dopravou. Ovzdušie tam výrazne znečisťujú emisie z výfukových plynov. K zhusťovaniu dopravy v okolí škôl prispievajú aj rodičia a učitelia. Pre TASR to uviedla Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v súvislosti s meraním znečisťovania ovzdušia z dopravy na školách pasívnymi meračmi.

Deti patria medzi zraniteľné skupiny osôb z pohľadu kvality ovzdušia. "Všeobecne platí, že je situácia horšia v prípade škôl, ktoré sú umiestnené v blízkosti rušných ciest, križovatiek či parkovísk. V areáloch často chýba zeleň, ktorá by pomohla znečistenie aspoň čiastočne eliminovať," povedala odborná manažérka projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia z ministerstva životného prostredia Veronika Basta.

Do výzvy na meranie kvality ovzdušia sa zapojilo 65 škôl, odborná porota podľa kritérií vybrala 42 z nich. Žiaci týchto škôl pracovali s mapou v rámci prípravy meraní, následne ich zapojili aj do inštalácie pasívno-difúznych meračov a do zaznamenávania meteorologických parametrov počas sledovaného obdobia, opísala SAŽP.

Merania prebiehali súčasne na dvoch miestach pri každej škole. Z dopravného hľadiska išlo o rušné miesto, označené ako červená zóna. SAŽP tam predpokladala nameranie vyšších koncentrácií ako v pokojnejšej zelenej zóne, kde namerali nižšie koncentrácie oxidu dusičitého. "Naše predpoklady sa takmer vo všetkých prípadoch potvrdili. Čím je väčší rozdiel hodnôt medzi červenou a zelenou zónou, tým je väčší vplyv sledovaného zdroja znečisťovania na okolité ovzdušie, ktorým je v našom prípade doprava," poukázala Basta.

Výsledky meraní agentúra získala z holandského univerzitného laboratória. V spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom výsledky analyzovali a spracovali. Následne školám prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia poslali protokoly s výsledkami mesačných meraní koncentrácií oxidu dusičitého.

"Možno predpokladať, že v závislosti od intenzity dopravy môže byť v určitých časoch táto hodnota vyššia, a to najmä v čase dopravnej špičky. Napríklad v čase príchodu žiakov do školy časť rodičov dovezie deti čo najbližšie ku škole a spolu s nimi aj svoje emisie," skonštatovala Basta. Doplnila, že popoludní rodičia častokrát čakajú na koniec vyučovania so zapnutým motorom na voľnobehu, a aj vtedy sa emisie pri škole opäť koncentrujú.

Európska environmentálna agentúra tvrdí, že znečistené ovzdušie každoročne spôsobí viac ako 1200 úmrtí ľudí mladších ako 18 rokov. "Aktivity smerujúce k upokojovaniu dopravy a k znižovaniu počtu automobilov v okolí škôl majú v tomto kontexte za cieľ pôsobiť ako účinná prevencia," podotkla Basta.