< sekcia Slovensko

Agrorezort od novembra definitívne ukončí utrpenie zvierat v cirkusoch

Foto: plzen.nejlepsi-adresa.cz

K zverejneniu tejto vyhlášky dôjde v najbližších dňoch a účinnosť nadobudne od 1. novembra 2019.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Agrorezort od novembra definitívne ukončí utrpenie zvierat v cirkusoch. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia, alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia, bol podľa neho notifikovaný podľa požiadaviek smernice EÚ. Niekoľkomesačný legislatívny proces tak dosiahol úspešný záver. K zverejneniu tejto vyhlášky dôjde v najbližších dňoch a účinnosť nadobudne od 1. novembra 2019.

"Slovenská národná strana presadila zmenu definície zvieraťa ako cítiacej bytosti. O tom, že zviera nie je vec, už preto nemusíme nikoho presviedčať a môžeme pokračovať v našej práci v oblasti ochrany práv zvierat na Slovensku. Od nástupu do funkcie si želám, aby podmienky, v ktorých sa na Slovensku držia zvieratá, boli dôstojné a aby sme boli príkladom pre ostatné krajiny. To sa práve stáva realitou. V legislatívnej oblasti pre ochranu zvierat sa vďaka snahe SNS Slovenská republika zaraďuje medzi najpokrokovejšie krajiny sveta," uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredsedníčka SNS.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR novelou veterinárneho zákona ustanovilo zákaz použiť zviera, uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným ministerstvom, na verejné vystúpenie a na jeho výcvik, za účelom verejného vystúpenia. A práve legislatívny proces k tejto očakávanej vyhláške je po niekoľkomesačnom pripomienkovom konaní úspešne ukončený. Od novembra teda nadobudne účinnosť predmetná vyhláška a príde k uplatňovaniu zákonom stanoveného zákazu.

MPRV SR upravilo držbu zvierat v cirkusoch najmä v troch podstatných bodoch. Zákonom zaviedlo rozhodnutie o schválení (respektíve pozastavenie, alebo zrušenie tohto rozhodnutia), vyhláškou obmedzilo vybrané druhy zvierat na tento účel a stanovilo pravidlá drezúry zvierat a v neposlednom rade rozšírilo a vyjasnilo viaceré legislatívne oblasti ochrany zvierat vo viacerých právnych predpisoch SR.

Vyhláška, ktorú Slovensku aktuálne Európska komisia notifikovala, ustanovuje zoznam zvierat, ktorých použitie na verejné vystúpenie sa zakazuje a ustanovuje podmienky drezúry zvierat, používaných na účel verejného vystúpenia vrátene výcviku na tento účel. Od 1. novembra tak v cirkusoch neuvidíme šelmy (s výnimkou psa, mačky a fretky), primáty, slony, hrochy, nosorožce, delfíny ani žirafy.

Cieľom agrorezortu je ochrániť najrizikovejšiu skupinu zvierat, ktorých použitie v cirkusoch často prekračuje, alebo je na hrane, s prekročením ich biologických a fyziologických schopností, a ktorých držanie a neustále premiestňovanie im môže spôsobovať pravidelný stres, poruchy zdravia, alebo poruchy správania.

Kontrolu nad dodržiavaním týchto ustanovení, ako aj kontrolu ochrany zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR, prostredníctvom veterinárnym inšpektorov. V prípade porušenia zákazu hrozí pokuta až do výšky 20.000 eur.

Agrorezort zásadným spôsobom zmenil legislatívu v oblasti ochrany zvierat len pred rokom, aktuálne pracuje ešte na zmene vykonávacích predpisov, ktoré by mali byť zmenené, alebo novelizované ešte v blízkom období. Rovnako je dôležité ukončenie prechodného obdobia k povinnému označovaniu všetkých psov na Slovensku. Keď sa tento proces dofinalizuje, legislatíva Slovenskej republiky v oblasti ochrany zvierat bude jedna z najpokrokovejších v porovnaní s ostatnými krajinami.